Home / Njoftime dhe Aktivitete / MENDO NATURAL KONKURS ARTI HAPUR!

MENDO NATURAL KONKURS ARTI HAPUR!

innerpage-decorimg

Na tregoni se si i shikoni  Zonat e Mbrojtura dhe Ruajtjen e Biodiversitetit-  Ka ardhur koha për tu marrë seriozisht me “humorin” në lidhje me natyrën në Shqipëri! Nëse jeni 14 – 19 vjeç, na dërgoni vizatimet tuaja satirike dhe humoristike në format A3 (teknikat: akuarel, laps, stilolaps, qymyr) që kanë lidhje me biodiversitetin sipas pesë temave të përcaktuara nga EFFA. Sigurohuni që vizatimet tuaja të na i dërgoni të kornizuara – korniza duhet të jetë përgatitur nga ju me material të riciklueshëm (psh. Rripa plastike, shishe etj). Konkursi mbyllet në datë 25 Maj. Sigurohuni që të lexoni Termat dhe Kushtet.

Temat e EFFA: (1) biodiversiteti; (2) agrikultura dhe mjedisi; (3) femrat dhe mjedisi; (4) shëndeti dhe mjedisi (5) ndryshimi klimaterik dhe risqet mjedisore.

Vizatimet e përzgjedhura do të ekspozohen në mjediset e Qendrës Rinore – Tiranë, në datat 30 maj – 3 qeshor, hyrja e lirë për publikun i cili do të vlerësojë punimet dhe fituesit do të shpallen gjatë ceremonisë përmbyllëse të EFFAs.  Konkursi organizohet nga projekti NaturAL në bashkëpunim me shoqatën “Green Line Albania”, duke synuar rritjet e ndërgjegjësimit të publikut mbi rëndësinë e mbrojtjes së biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura në Shqipëri.

Më shumë