Home / Njoftime dhe Aktivitete / Mendo globalisht, Vepro lokalisht: Fuqizimi i të rinjve | Mostar

Mendo globalisht, Vepro lokalisht: Fuqizimi i të rinjve | Mostar

Dy ditë të plota të fokusuara në fuqizimin e të rinjve dhe për të ndihmuar ata të kenë një ide më të qartë në kuadër të sundimit të ligjit dhe të drejtat themelore.  Workshopi ndërkombëtar “ Sundim i ligjit dhe Të Drejtat Themelore” – pse është e rëndësishme për të rinjtë dhe si të rinjtë mund të kontribuojnë në monitorimin e reformave në këto fusha” i organizuar në Mostar, ka përfunduar me sukses. Rreth 20 të rinj patën mundësinë të ndiqnin disa workshop-e dhe të bëheshin pjesë të aktiviteteve të ndryshme.

Komisioni Europian ishte në një nga temat kryesore të diskutuara përgjatë këtij workshop-i, veçanërisht grupi i vlerave, standartet dhe parimet të cilat një shtet duhet të ketë në mënyrë që të bëhet vend anëtar. Konkluzioni ishte se fillimisht vendet duhet të përpiqen të implementojnë direktivat dhe rregullat e BE për përfitimet e tyre dhe më pas si një kusht për pranimin në BE.

Gjithashtu, të rinjtë trajtuan temën e pjesëmarrjes rinore, si të rinjtë mund të përfaqësohen në shoqëri dhe cilat janë mjetet të cilat duhet të përdorin për të identifikuar problemet dhe për të propozuar zgjidhje të mundshme.

Të rinjtë shprehën opinionin e tyre në kuadër të drejtave themelore nga ana e analizës kritike për vedet e tyre dhe në krahasim me të tjerët. Rezultat i kërij workshop-i ishte fitimi i njohurive për situatën në Ballkanin Perëndimor në lidhje me këtë pyetje nga njëra anë dhe krijimin e një seti rekomandimesh nga ana tjetër.

Workshop-i ndërkombëtar “ Sundim i Ligjit dhe Të drejtat themelore “u organizua në kuadër të projektit “ Të Rinjtë e Ballkanit për Europë”, e cila implementohet nga Center for Democracy Foundation, Balkan Network for Local Democracy, CRTA, Youth Act dhe Sodem. Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian dhe Balkan Trust for Democracy, një projekt i Fondit Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.