Home / Kurse dhe Trajnime / Konkurs ndërkombëtar për studentët | Zvicër

Konkurs ndërkombëtar për studentët | Zvicër

 

Afati i fundit për të aplikuar: 31 Korrik  2017

Vendi: Zvicër

Idea është për të mbledhur kontribute të cilat janë të bazuara në teori dhe të ofrojnë zgjidhje pragmatike  për një problem të rëndësishëm të zhvillimit ndërkombëtar që rrjedh nga një bashkëpunim ndërdisiplinor ndërmjet 3 dhe 5 studentëve nga cdo vend i botës

Ftohen ekipet e studentëve për:

  • Të identifikuar një sfidë e cila vjen nga papunësia;
  • Të ndërtuar një analizë ndërdisiplinore se si ajo ndikon në aspekte të ndryshme të zhvillimit në një kontekst specifik ;
  • Të propozojë risi në nivelet e politikës, praktikës, procesit ose nivelit të teknologjisë e cila ështe kthyer në sfidë për mundësinë e zhvillimit.

Përfitimet

Tre grupet finalist do  të ftohen  ( me shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit të paguara) në një prezantim në Gjenevë, ku ata do të mbrojnë idetë e tyre dhe do t’i përgjigjen pyetjeve të jurisë dhe publikut. Finalistët gjithashtu do të jenë të pranishëm një ceremoni cmimesh ku rezultatet e konkursit do të shpallen nga një nivel i lartë fjalimi kyc mbi sfidat e punësimit.

Cmimet:

Konkursi ADG jep 17,500 CHF në vlerë monetare. Projekti fitues fiton 10,000 CHF, cmimi i dytë 5,000 CHF dhe cmimi i tretë 2,500 CHF.

Pranueshmëria

Lexoni me kujdes rregulloren në PDF.

Procesi i aplikimit

Aplikimet do të vlerësohen nga një komision ndërdisiplikor drejtuesish akademik të cilët do të përzgjedhin gjysmë-finalistët që do të publikohen në website dhe pastaj do të vlerësohen nga një juri e pavarur me ekspertë akademik, shtetëror dhe nga sektori privat.

Link Zyrtar 

Apliko këtu