Home / Kurse dhe Trajnime / Konferencë në Serbi mbi Edukimin Jo-Formal

Konferencë në Serbi mbi Edukimin Jo-Formal

images

 

Konferencë në  Sremski Karlovci, Serbi

Datat e aktivitetit: 3-11 Shkurt 2017

Qëllimi i projektit “Përmirësimi cilësisë dhe efikasitetit të edukimit jo formal” është për rritjen e cilësisë së edukimit jo-formal tek të rinjtë në Ballkanin Perëndimor dhe vendet e BE-së.

Aktivitetet e projektit do të rrisin kapacitetet  e punonjësve të rinj, trajnerëve,vullnetarëve aktivë nga 8 vendet pjesëmarrëse (Finlandë, Lituani, Spanjë, Shqipëri, Kosovë, Kroacia, Maqedonia dhe Serbia).

Projekti financohet plotësisht nga programi Erasmus +

Afati i aplikimit : 10 Janar 2017

Dita e përzgjedhjes:13 Janar 2017

Kostot

Organizatorët do të mbulojë të gjitha shpenzimet lidhur me trajnimin, të tilla si: akomodim dhe ushqim, shpenzimet e udhëtimit  dhe materiale të trajnimit. Pjesëmarrësit priten të jenë të përkushtuar për të marrë pjesë në të gjithë programin dhe në gjendje për të punuar në gjuhën angleze.

Rimbursimi i udhëtimit do të bëhet sipas  kritereve  të Komisionit Evropian, kostot totale të udhëtimit

 • Shqipëria: 180 EUR

• Finland: 360 EUR

• Maqedonia FYRO: 180 EUR

• Kroacia: 180 EUR

• Spanja: 275 EUR

• Lituani: 275 EUR

• Kosova: 180 EUR

Më shumë informacion mbi aktivitetin dhe aplikimin gjeni në këtë material

Aplikoni këtu