Home / Njoftime dhe Aktivitete / Konferencë: “E ardhmja është tani” | Berlin

Konferencë: “E ardhmja është tani” | Berlin

Takim i hapur i të rinjve në Evropë: E ardhmja është tani!

Datat: 7-8 Dhjetor 2017

Vendi:  Berlin, Gjermani

Eventi final i projektit ” Mjetet dhe këshillat për pjesëmarrjen e rinisë në anën dixhitale në të gjithë Evropën.” Duke sjellë sektorin publik, jo – fitimprures dhe privat ,do të ndërtohen njohuri të reja si dhe partnere për pjesëmarrjen e të rinjve.

Si të përfshihen më shumë të rinjtë në vendimarrjen politike? Në dy vitet e fundit projekti evropian i inovacionit ka kërkuar intensivisht në fushën e pjesëmarrjes rinore dhe ka zhvilluar një platformë dixhitale pjesëmarrje OPIN, i cili i është përshtatur nevojave të të rinjve.

Në datat 7 dhe 8 dhjetor , partnerët e projektit do të paraqesin rezultatet e tyre dhe versionin përfundimtar të platformës në Berlin. Duke bashkuar sektoret publik, jofitimprurës dhe privat, në mënyrë që të ndërtohen njohuri dhe bashkëpunime të tjera.

Gjatë Samitit të Hapur pjesëmarrësit do të përfshihen në diskutime rreth pyetjeve: Si të mundësoni më shumë pjesëmarrje elektronike? Çfarë mund të mësojë pjesëmarrja e të rinjve nga pjesëmarrja e qytetarëve? Si të futen kanale të reja të komunikimit në struktura vendimarrëse? Si të kombinohen metodat online dhe offline? Pjesëmarresit do të përpunojnë rekomandimet për zhvillimin e pjesëmarrjes dixhitale rinore.

Mbi 100 pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm pritet të bashkohen në diskutime: praktikuesit, punonjësit e rinjë dhe drejtuesit, aktorët e pjesëmarrjes qytetare, kërkuesit dhe inovatorët, ekspertët, zhvilluesit e programeve dhe njerëzit nga sektori privat, përfaqesues nga administratat publike dhe institucionet lokale nga ato evropiane nivelet, si dhe ata që thjesht janë të interesuar për temën. Projekti partner i BE-së, projektet pilot që kanë përdorur kutinë e mjeteve OPIN në të gjithë Evropën dhe krijuesit e rinj të medias do të bashkohen në këtë event.

Për regjistrimin, programin dhe informacione të mëtejshme klikoni : www.euth.net/summit

Kostot

Pjesëmarrja për pjesëmarrësit e regjistruar është pa pagesë. Në biletën e eventit, pijet si dhe darka në ditën e parë dhe dreka në të dytën janë të përfshira.

Udhëtimi dhe akomodimi nuk mbulohen nga organizatorët dhe duhet të mbulohen nga vetë pjesëmarrësit.