Home / Njoftime dhe Aktivitete / Kampi Rinor Rural EYCA

Kampi Rinor Rural EYCA

Kampi Rinor Rural EYCA, një projekt nga Paneli Rinor i EYCA, ka përfunduar me sukses, duke bashkuar 45+ individë të rinj dinamikë nga zonat rurale në të gjithë Evropën.

Gjatë periudhës 11 deri më 17 prill, pjesëmarrësit fituan njohuri të paçmueshme për iniciativat rurale nga rajone të ndryshme, mësuan mënyra efektive për të ndikuar në komunitetet e tyre dhe nxitën lidhjet mes të rinjve ruralë të Evropës, të gjitha brenda peizazheve të mahnitshme rurale të Cazorla, Spanjë. Për më tepër, ne duhet të eksplorojmë Spanjën rurale dhe peizazhet e saj mahnitëse përmes aktiviteteve tërheqëse në natyrë.

Qëllimi kryesor i Kampit Rinor Rural ishte të gjeneronte ide të reja për të përfituar nga mundësitë rurale dhe për t’u angazhuar me të rinjtë. Nëpërmjet diskutimeve të gjalla dhe përpjekjeve bashkëpunuese, pjesëmarrësit identifikuan sfidat dhe mundësitë kryesore. Këto njohuri do të përpilohen në një udhërrëfyes gjithëpërfshirës, i cili do t’u prezantohet autoriteteve dhe organizatave lokale, duke synuar të nxisë ndryshime pozitive dhe të përmirësojë jetën e të rinjve në zonat rurale në të gjithë Evropën.

Gjatë kampit, ne patëm gjithashtu rastin të flisnim me përfaqësues të Institutit të Rinisë Andaluziane në Jaén (Junta de Andalucía en Jaén).

Kjo nuk ishte thjesht një ngjarje; ishte një platformë për të rinjtë për të bërë një ndikim të vërtetë. Idetë e grupeve dhe kontributet shpresojmë se do të ndikojnë drejtpërdrejt në vendimet e marra nga politikëbërësit.

Së shpejti do të prezantojmë të gjitha iniciativat me të cilat dolën grupet. Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth nevojave dhe sfidave të rinisë rurale, shikoni Raportin e Rinisë Rurale: https://eyca.org/news/rural-youth-report

This slideshow requires JavaScript.