Home / Histori Suksesi / Histori Suksesi në Portugali

Histori Suksesi në Portugali

Shqipëria u përfaqësua nga Romina, vullnetare e Qendrës Youth Act në aktivitetin me titullin “Partnership-building Activity, Make the Move IV 2017”, e organizuar në Portugali, pikërisht në qytezën Vila da Marmeleria. Ishte një organizim perfekt për të bërë të mundur krijimin e marrëdhënieve ndërmjet organizatave rinore prezente në Europë. Trajnimi ndihmoi të rinjtë që nëpërmjet angazhimit të tyre në aktivitete, workshope dhe lojra në grup, të rritej më tepër perceptimi i integrimit social, duke synuar krijimin e një shoqërie ku çdo individ të ndjehet pjesë përbërëse e saj dhe me të drejta të barabarta. Me qëllim arritjen e krijimit të një Evrope gjithëpërfshirëse. Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga shtete të ndryshme si: Rusia, Biellorusia, Polonia, Hungaria, Austria, Armenia, Bosnja-Hercegovina, Franca, Gjermania, Bullgaria, Italia, etj. Dita e parë ishte ajo e prezantimit të të gjithë anëtarëve të grupit me njëri tjetrin dhe shprehja e pritshmërive ne lidhje me këtë organizim. Më pas në ditën e dytë, nëpërmjet disa lojrave të projektuara mjaft mirë nga trajnuesit, u krijua fryma tek të gjithë pjesëmarrësit e bashkëpunimit dhe e vullnetarizmit për të krijuar diçka që do i vinte në ndihmë të gjithë komunitetit. Një ndër lojrat e thjeshta, por efikase ishte dhe ajo e quajtur Speed-Date, ku do të krijoheshin çifte të rinjsh dhe në hapësirën kohore prej dy minutash do të kishte shkëmbime eksperiencash dhe idesh në lidhje me krijimin e projekteve për Integrimin Social të personave të ndjerë të përjashtuar në komunitetet përkatëse në të gjithë Europën. Gjithashtu kjo ditë shënoi dhe një ndër mbrëmjet më të bukura, pasi pjesëmarrësit u ndanë në grupe të vogla për të darkuar në familjet që ndihmuan në realizimin e këtij aktiviteti. Gjatë asaj mbrëmje u diskutua rreth situatës aktuale në Portugali, zhvillimi ekonomik, kultura dhe tradita e familjeve portugeze.

Një ditë tjetër mjaft e vlefshme për të rinjtë evropian ishte ajo e prezantimit të të gjithë hapave që duhet të ndiqen në krijimin me sukses të një projekti. Pikërisht u krijuan hapësirat e mjaftueshme ku trajnuesit të transmetonin tek pjesëmarrësit të gjithë materialin që kishin në dispozicion. Gjithashtu, gjatë kësaj dite, një vullnetare e komunitetit të Marmeleiras, prezantoi vështirësitë dhe sukseset që ajo kishte përjetuar në krijimin dhe implementimin e projektit tek komuniteti i saj. Në mëngjesin e ditës së fundit u organizua aktiviteti i vjeljes së rrushit, ku nën tingujt e fizarmonikës dhe kitarrës, të gjithë pjesëmarrësit u angazhuan të ndihmonin banorët e zonës, për t’u ndjerë në këtë mënyrë më afër natyrës dhe dëshirës për të qenë bashkëpunues me njëri-tjetrin, në krijimin e një shoqërie më të mirë. Trajnimi u mbyll me sukses, në natën Interkulturore të organizuar në ambientet e qëndrimit të grupit, ku u bë prezantimi i të gjithë shteteve pjesëmarrëse me anë të simboleve dhe valleve kombëtare, të traditës dhe historisë së kulinarisë.