Home / Histori Suksesi / Histori suksesi | Finlandë

Histori suksesi | Finlandë

Dy të rinj nga Qendra Youth Act morën pjesë në seminarin e zhvilluar nga European Youth Card Association dhe Këshilli i Europës në datat 5-7 Maj 2019, në Helsinki.

Tema e këtij seminari ishte “Roli i Kartës Rinore Evropiane në ofrimin e shërbimeve të punës për të rinjtë” dhe u zhvillua si pjesë e programit të Lëvizshmërisë Rinore përmes Kartës Rinore Evropiane.

Në këtë aktivitet morën pjesë të rinj nga 36 vende anëtare europiane, ku bën pjesë dhe Shqipëria, të cilët morën informacion rreth mundësive që ata kanë duke u bërë pjesë e Kartës Rinore si dhe shkëmbyen eksperiencat e tyre me bashkëmoshatarët e vendeve të tjera.