Home / Kurse dhe Trajnime / Forum Rinor në Varshavë

Forum Rinor në Varshavë

 

Afati i fundit për të aplikuar: 12 Prill 2017
E hapur për: të gjithë të rinjtë dhe punonjësit e rinj
Kostot: të gjitha shpenzimet të paguara

Përshkrimi

Rreth 300 pjesëmarrës — ku përfshihen liderë, punonjës të rinj dhe krijues të politikave rinore nga Partneriteti Lindor dhe 33 vendet Evropiane të përfshira në Programin Erasmus+ do të takohen dhe diskutojnë pjesëmarrjen dhe qytetarinë aktive të të rinjve dhe përfshirjen e tyre në procesin e vendimarrjes përgjatë një eventi 2 ditor në Varshavë në 22-23 Qershor 2017.

Forumi Rinor i planifikuar do të jetë konferenca e tretë e dedikuar në cështjet që kanë interes tek të rinjtë, të organizuara në kufijtë e Samitit të Partneritetit Lindor.

Objektivat kryesore të forumit të tretë rinor janë:

  • Të thellojë dialogun dhe bashkëpunimim paraprak në ceshtjet rinore dhe edukimin midis vendeve të Evropës duke ndarë eksperiencën, si dhe duke siguruar një hapsirë për rrjetin dhe bashkëpunimin në të ardhmen;
  • Të identifikojë dhe diskutojë sfidat e përbashkëta dhe të propozojë veprime konkrete, të cilat do të ndihmojnë për të adresuar këto sfida;
  • Për të nxitur firmosjen e Deklaratës së Samitit të Partneritetit Lindor në Nëntor 2017 në Bruksel, Belgjikë;
  • Të informojë zhvillimin e politikave rinore post BE 2018, së bashku me politikat rinore kombëtare në vendet e përfshira.

Pranueshmëria

  • Të rinj aktiv nga 18- 30 vjec, dhe punonjës të cilët meren me cështje rinore të cilët mund të kontribuojnë në tematikën e fokusuar të Forumit;
  • Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të komunikojnë në gjuhën angleze.

Kostot

Forumi nuk ka asnjë tarifë për tu paguar. Të gjitha shpenzimet do të jenë të mbuluara (akomodimi, udhëtimi, viza etj.)

Shpenzimet e pjesëmarrësve do të mbulohen nga Komisioni Evropian.

Si të aplikoj?

Nëse jeni të interesuar të bëheni pjesë e këtij Forumi, ju lutem mesoni detajet dhe kriteret e pjesemarresve ne formularin e aplikimit.

Aplikantët do të njoftohen për pjesëmarrësit e përzgjedhur në datën 28 Prill 2017.

Për më shumë informacioni vizitoni faqen zyrtare