Home / Njoftime dhe Aktivitete / Dita e Hapur: Mundësitë për Bursa për studentët dhe të rinjtë”.

Dita e Hapur: Mundësitë për Bursa për studentët dhe të rinjtë”.

Jeni të interesuar për të studiuar jashtë?
Erdhi mundësia që ju kërkonit!
Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, do të organizojnë në datën 24 shkurt 2017, ora 10:30, në ambientet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, aktivitetin me titull: “Dita e Hapur: Mundësitë për Bursa për studentët dhe të rinjtë”.
Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me MPJ, do të njohë studentët shqiptarë dhe të rinjtë që janë të interesuar për të vazhduar studimet e tyre jashtë vendit me mundësitë që ofrohen nga vendet e ndryshme për përfitimin e bursave studimore.
Aktiviteti nuk do të kufizohet vetëm tek njohja e studentëve dhe të rinjve me këto mundësi, por në të njëjtën kohë do të shoqërohet edhe me shpjegime më të detajuara rreth bursave specifike dhe mënyrës së aplikimit për secilin rast.
Aktiviteti ka si qëllim kryesor njohjen e studentëve të drejtimeve dhe niveleve të ndryshme për t’u njohur më nga afër me mundësitë që ekzistojnë për të vazhduar studimet e tyre jashtë vendit, nëpërmjet përfitimit të bursave ndërkombëtare.
Të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës janë të ftuar të jenë të pranishëm në këtë takim.
Për të gjithë të interesuarit ju lutem konfirmoni në adresën: [email protected]