Home / Njoftime dhe Aktivitete / Certifikatë në 3 niveleve (fillestar , i mesëm , i avancuar)

Certifikatë në 3 niveleve (fillestar , i mesëm , i avancuar)

timthumb

 

Afati I fundit : Aplikimet vazhdojnë deri sa të caktohet një datë.

E hapur për: Secilin që interesohet në fushën e njohurive dhe transfertave teknologjike.

Kostot: Skema online e certificatës/ Asnjë detyrim paraprak deri në fund te vitit 2016.

 

Përshkrimi:

Certifikata profesionale është një garanci për njohje internacionale të kompetencave të praktikantëve. EuKTS është një shoqatë jofitimprurëse e cila është themeluar për të zhvilluar transfertat e njohurive nga një kompani në tjetrën ose ndërmjet universiteteve. Term i zhvilluar më së shumti në kohët e sotme. Kjo organizatë punon për të ngritur standartin, njohjen, edukimin dhe praktikimin e transfertave të njohurive dhe teknologjisë profesionale mids Europës dhe mëtej. Programi për marrjen e certifiktës është themelur me qëllim rritjen e standartit dhe njohjen e transferimit të njohurive dhe ideve gjatë karrierës profesionale.

Programi i EuKTS përfshin një kurikul e cila është e ndërtuar në 8 kompetenca bërthame, të nevojshme për të gjithë praktikantët, pavarësisht nga vendi ku operoni. Certifikata ofrohet sipas 3 niveleve (fillestar , i mesëm , i avancuar) dhe është në dispoziocion me dy mënyra : Mënyra e ekzaminimit dhe mënyra me klauzole .

 

Kushtet e Pranueshmërisë

Cdo kush që është:

  • Aktiv në fushën e njohurive dhe transfertave teknologjike.
  • Ata që kërkojnë një nivel të lartë të standarteve profesionale, pavarësisht industrisë që punojnë, në sektorin publik ose privat , ose në vendin që praktikojnë profesionin.
  • Të kenë dëshirën dhe një njohje internacionale që do t’i ndihmojë me karrierën dhe lëvizshmerinë.

 

 

Pagesat:

Aplikimet për mënyrën me klauzole janë falas nëse aplikimi niset përpara datës 31.12.2016 .

Si të aplikosh?

Duhet të lexoni rregullat dhe kërkesat specifike të Certifikatës EuKTS për mënyrën me klauzolë.

Të plotësoni formularin për mënyrën me klauzolë dhe të jepni të gjitha materialet e kërkuara.

Dërgoni aplikimin në [email protected]

Aplikimi duhet të jetë vetëm për një nivel. Gjuha e përdorur është anglishtja.

Certifikata është e vlefshme për 3 vite. Nëse doni të rinovoni certifikatën mund ta bëni atë pas tre vitesh dhe të nisni paraprakisht kërkesën për rinovim përpara se certifikata tv mos jetë e vlefshme.

 

Për më shumë informacion kontaktoni [email protected] ose vizitoni faqen zyrtare  .