Bursa, Kurse dhe Trajnime

Thirrje për Pjesëmarrës: Trajnim për të rinjtë

Në kuadër të projektit “Edukimi Mediatik: Fuqizimi i të Rinjve në Shqipëri”, është hapur kjo thirrje për pjesëmarrës në trajnimin kombëtar që do të organizohet në datat 16-21 Shtator në Durrës, Shqipëri.Ky projekt synon të ndërtojë kapacitetet e të rinjve me dhe/ose pa mundësi të pakta në Shqipëri për të …

Lexo më shumë