Bursa, Kurse dhe Trajnime

Thirrje për të rinj pjesëmarrës – Trajnim për Aktivistët e Rinj mbi Demokracinë | Strasburg

Në kuadër të projektit “Democracy Here | Demokracia Now” , Departamenti i Rinisë i Këshillit të Evropës hap thirrjen për pjesëmarrës në trajnimin “Aktivistët e Rinj për Demokraci”. Trajnimi synon të zhvillojë kompetencat e aktivistëve të rinj në mbrojtjen dhe promovimin e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe pjesëmarrjes së …

Lexo më shumë

Thirrje për aplikime për të rinj aktiv që do të marrin pjesë në dy Akademi

Kongresi Rinor Kombëtar hap thirrjen për aplikime për të përzgjedhur  të rinj aktiv që do të marrin pjesë në dy Akademi, në kuadër sezonit të dytë të projektit “U4Politics 2.0_Politic’s never been that cool!”. Kjo është një iniciativë e zhvilluar nga Kongresi Rinor Kombëtar  në bashkëpunim ngushtë me Fondacionin Gjerman Hanns-Seidel-Stiftung, e këtë vit …

Lexo më shumë