Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursë në Univesitetin e Oxford-it.

Bursë në Univesitetin e Oxford-it.

oxford-563x325

 

Gazeta e Universitetit Oxford

Shkalla Master dhe doktoraturë

 

Afati për të aplikuar: 6 Janar – 20 Janar 2017

Vendi: Studime në Angli

Kursi fillon në Tetor 2017

 

Përshkrim i shkurtër:

Fondi Klarendon është një  skemë bursë e madhe, për të diplomuarit nga universiteti, e cila ofrohet në Univeristetin e Oxfordit, dhe cdo vit  jep mundësinë e 140 bursave  të reja. Bursa Klarendon I jepen nxënësve me ekselencë akademike dhe me potencial , pavarsisht llojit të degës pas diplomimit.

 

Insitucionet mikpritëse:

Universiteti I Oxfordit në Angli .

 

Niveli/Fusha e studimit :

Të gjitha llojet e degëve janë të disponueshme për këtë kurs. Këtu përfshihen të dy llojet e kurseve ai me kohë të plotë dhe të pjesshme.

Certifikatat ose Diplomat e kurseve pasuniversitare nuk janë të pranueshme për këtë bursë.

 

Numri I  Fituesve:

140 Bursa të ofruara cdo vit.

Është e hapur për të gjithë studentët edhe ata internacionalë.

 

Vlera e bursës/kohëzgjatja/cfarë përfshin:

Të gjitha bursat Klarendon kanë të perfshirë, të gjitha pagesta e shkollës.

Bursa për kursin me kohë të plotë marrin një grant vjetor për shpenzimet e jetesës- e cila do të jetë rreth 14,296 paund për vitin 2017-2018. Kursi me kohë të pjeshme ofron një grant I cili mbulon të gjitha shpenzimet në lidhje me shkollën. Bursat ofrohen me kohë te plotë  për të cilën ju jeni përgjegjës të pagoni tarifat e shkollimit në Universitet, e cila zakonisht është e njëjtë me kohëzgjatjen e kursit.
Kriteret e seleksionimit:

Bursa  Klarendon i ofrohet në bazë të një merite akademike dhe potenciale të gjithë studentëve të  diplomuar në botë. Bursat janë te disponueshme në të gjitha temat dhe janë të hapura për kandidatët të cilët aplikojnë për një kurs masteri ose doktorature  brenda afatit të Janarit.

 

 

Udhëzime për aplikimin :

Nëse aplikon për një kurs me kohë të plotë ose të pjesshëm, master ose doktoraturë në Oxford , deri në Janar (afati I fundit) , ju do të jeni pjesë e konkurimit për një burs Klarendon. Ju nuk do t’iu duhet të dërgoni dokumenta të mëtejshëm/specifik për Bursën Klarendon-nuk ka formular shtesë. Ju duhet të aplikoni përpara Janarit ( 6 Jan-20 Jan 2017) për kursin që dëshironi , nëse doni të bëheni pjesë.

 

Vizitoni faqen kryesore për më tepër informacion. http://www.clarendon.ox.ac.uk/