Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin e Pavias, në Itali

Bursa në Universitetin e Pavias, në Itali

  Afati për aplikim:16 Mars 2017

 Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018
Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, Itali.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018
Kini kujdes! Studentët që janë aktualisht në vitin e parë ose të tretë Bachelor; në vitin e dytë Master; dhe në vitin e fundit të Doktoraturës, NUK mund të aplikojnë.
Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor (6 muaj);
– Master (6 muaj);
– Doktoraturë (6 muaj);
Fushat e studimit:
Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti i Pavias klikoni në adresën:
http://www.unipv.eu/site/en/home/study/course-catalogue.html
http://www.unipv.eu/…/…/incoming-students/what-can-i-do.html
Bursat përfshijnë:
– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Bachelor:
– CV;
– Kopje e Pasaportës;
– Vërtetim studenti;
– Listë notash;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze ose italiane në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit);
– Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës italiane ose angleze në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
– Dokumeti Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Pavias lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Master:
– CV;
– Kopje e Pasaportës;
– Vërtetim studenti;
– Diplomë Bachelor;
– Listë notash Bachelor;
– Listë notash Master;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze ose italiane në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit);
– Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës italiane ose angleze në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
– Dokumeti Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Pavias lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Doktoraturë:
– CV;
– Kopje e Pasaportës;
– Vërtetim studenti;
– Diplomë Bachelor;
– Listë notash Bachelor;
– Diplomë Master;
– Listë notash Master;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze ose italiane në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit);
– Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1 i gjuhës italiane ose angleze në varësi të gjuhës në të cilën zhvillohet programi i studimit)
– Dokumeti Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Pavias lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës. Nëse ju nuk do të frekentoni lëndë dhe nuk do të merni kredite në universitetin pritës por do të shkoni vetëm për hulumtim atëherë duhet ta përcaktoni këtë gjë në dokumentin e Learning Agreement.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf
Dokumentat duhen dorzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si edhe të skanuara përmes postës elektronike në adresën [email protected]
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në adresën: [email protected]
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Autoritet përgjëgjëse për firmosjen e Learning Agreement në nivel fakultetesh.

1- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Albana (Çoni) Shijaku (zv/dekane për ciklin e dytë të studimeve)
2- Fakulteti i Drejtësisë
Kestrin Katro (zv/dekane për anën mësimore) për nivelin BA
Erjon Muharremaj (zv/dekan për Kërkimin Shkencor) për nivelin MA dhe PhD
3- Fakulteti Ekonomik
Ervin Demo (zv/dekan për Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë)
4- Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Cikli i studimit Programi i studimit Autoriteti përgjegjës
Bachelor Biologji Mirela Lika
Bachelor Bioteknologji Klementina Puto
Bachelor Matematikë Artur Baxhaku
Bachelor Fizikë Polikron Dhoqina
Bachelor Informatikë Endri Xhina
Bachelor Kimi Kozeta Vaso
Bachelor Kimi dhe TeknologjiUshqimore Rozana Troja
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore Rozana Troja
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Endri Xhina
Master i Shkencave Biologji Mjedisore Mirela Lika
Master i Shkencave Biologji Molekulare Mirela Lika
Master i Shkencave Fizikë Polikron Dhoqina
Master i Shkencave Biologji Molekulare dhe Industriale Klementina Puto
Master i Shkencave Kimi Industriale dhe Mjedisore Rozana Troja
Master i Shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike Rozana Troja
Master i Shkencave Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Rozana Troja
Master i Shkencave Kimi Kozeta Vaso
Master i Shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Master i Shkencave Informatikë Endri Xhina
Master i Shkencave Matematikë Artur Baxhaku
Master i Shkencave Mësues në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Kozeta Vaso
Master i Shkencave Mësues në Biologji për Arsimin e Mesëm të Lartë Mirela Lika
Master i Shkencave Mësues në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Polikron Dhoqina
Master i Shkencave Mesues në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Artur Baxhaku
Master i Shkencave Mësues në Informatikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Endri Xhina
Master i Shkencave Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Endri Xhina
Master Profesional Bioteknologji Mjedisore Klementina Puto
Master Profesional Informatikë Biznesi Endri Xhina
Master Profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Master Profesional Menaxhimi i Teknologjive të Informacionit Endri Xhina

5- Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Andi Pinari (Zv. Dekan për kualifikimin shkencor dhe këshillimin e karrierës.)

6- Fakulteti i Shkencave Sociale

Blendi Çeka për nivelin BA dhe PhD
Orinda Malltezi për nivelin e MA