Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin e La Sapienzës në Itali

Bursa në Universitetin e La Sapienzës në Itali

 

Hapet Thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzes në Itali, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime
– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Bachelor në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e parë dhe studentët e regjistruar në vitin e tretë);

– Master (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi Master në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e dytë);

– Doktoraturë (studentët duhet të jenë të regjistruar në një program studimi doktorature në Universitetin e Tiranës. Nuk mund të aplikojnë dot studentët e regjistruar në vitin e fundit).

Katalogu i kurseve:

http://corsidilaurea.uniroma1.it/

http://www.uniroma1.it/facolta/default.php

http://en.uniroma1.it/

Kohëzagjatja e bursave:

– Bachelor, Master, Doktoraturë ( 1 semester )
– Shkëmbimi i stafit akademik për mësimdhënie (14 ditë)

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët)

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe / ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Procedura e Aplikimit dhe Dokumentat e nevojshme për aplikim:

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
-CV (në gjuhën angleze/italiane);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Listë notash (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën italiane);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze/italiane në vartësi të programit të studimit;
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1/Italisht B1 në vartësi të programit të studimit);
-*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel departamenti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
-CV (në gjuhën angleze/italiane);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Diplomë e nivelit Bachelor;
-Listë notash e nivelit Bachelor (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën italiane);
-Listë notash e nivelit Master (duhet të përkthehet në mënyrë zyrtare në gjuhën italiane);
-Letër Motivimi në gjuhën angleze/italiane në vartësi të programit të studimit;
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1/Italisht B1 në vartësi të programit të studimit );
-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel departamenti** dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për nivelin Doktoraturë:
– CV (në gjuhën angleze/italiane);
– Listë e publikimeve;
– Kopje e Pasaportës;
– Vërtetim studenti;
– Listë notash doktorature;
– Letër motivimi + Përshkrim të temës së kërkimit (në gjuhën angleze/italiane në varësi të fushës së mobilitetit);
– Letër e miratimit nga stafi akademik në Sapienza;
– Certifikata e gjuhës së huaj niveli B1 (Italisht/Anglisht sipas programit të studimit)

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Sapienzës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës. Nëse ju nuk do të frekentoni lëndë dhe nuk do të merni kredite në universitetin pritës por do të shkoni vetëm për hulumtim atëherë duhet ta përcaktoni këtë gjë në dokumentin e Learning Agreement.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Afati për aplikim: 11 Prill 2017
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected]”.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected]

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!

** Koordinatorët akademikë për firmosjen e Learning Agreement në nivel fakulteti.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Albana (Çoni) Shijaku (zv/dekane për ciklin e dytë të studimeve)

Fakulteti i Drejtësisë

Kestrin Katro (zv/dekane për anën mësimore) për nivelin BA
Erjon Muharremaj (zv/dekan për Kërkimin Shkencor) për nivelin MA dhe PhD

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Cikli i studimit Programi i studimit Autoriteti përgjegjës
Bachelor Biologji Mirela Lika
Bachelor Bioteknologji Klementina Puto
Bachelor Matematikë Artur Baxhaku
Bachelor Fizikë Polikron Dhoqina
Bachelor Informatikë Endri Xhina
Bachelor Kimi Kozeta Vaso
Bachelor Kimi dhe TeknologjiUshqimore Rozana Troja
Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore Rozana Troja
Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Endri Xhina
Master i Shkencave Biologji Mjedisore Mirela Lika
Master i Shkencave Biologji Molekulare Mirela Lika
Master i Shkencave Fizikë Polikron Dhoqina
Master i Shkencave Biologji Molekulare dhe Industriale Klementina Puto
Master i Shkencave Kimi Industriale dhe Mjedisore Rozana Troja
Master i Shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike Rozana Troja
Master i Shkencave Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore Rozana Troja
Master i Shkencave Kimi Kozeta Vaso
Master i Shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Master i Shkencave Informatikë Endri Xhina
Master i Shkencave Matematikë Artur Baxhaku
Master i Shkencave Mësues në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë Kozeta Vaso
Master i Shkencave Mësues në Biologji për Arsimin e Mesëm të Lartë Mirela Lika
Master i Shkencave Mësues në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Polikron Dhoqina
Master i Shkencave Mesues në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Artur Baxhaku
Master i Shkencave Mësues në Informatikë për Arsimin e Mesëm të Lartë Endri Xhina
Master i Shkencave Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Endri Xhina
Master Profesional Bioteknologji Mjedisore Klementina Puto
Master Profesional Informatikë Biznesi Endri Xhina
Master Profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike Fatmir Hoxha
Master Profesional Menaxhimi i Teknologjive të Informacionit Endri Xhina

Fakulteti i Ekonomisë
Ervin Demo (zv/dekan për Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë)

Fakulteti i Shkencave Sociale
Dr. Blendi Çeka (zv. Dekan për cilkin e parë dhe të tretë të studimeve)
Dr. Orinda Malltezi (zv. Dekan për ciklin e dytë të studimeve)

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Dr. Andi Pinari (zv. Dekan)

Instituti i Studimeve Evropiane

Prof. Dr. Ilira Sulo (Drejtoresha e Institutit të Studimeve Evropiane)