Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Middle East Technical University (METU), në Ankara

Bursa në Middle East Technical University (METU), në Ankara

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Middle East Technical University (METU), në Ankara, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Middle East Technical University, në Ankara, Turqi në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

 • Bachelor (studentët duhet të jenë të regjistruar dhe të kenë ndjekur një vit studimi të nivelit Bachelor pranë UT)

 • Master (studenti duhet të ndjeki lëndë, nëse shkon për research duhet të këtë letër pranimi nga një pedagog i METU);

 • Doktoraturë (studenti duhet të ndjeki lëndë, nëse shkon për research duhet të këtë letër pranimi nga një pedagog i METU).

Kohëzagjatja e bursave:

-Bachelor (5 muaj);

-Master (5muaj);

-PhD (5 muaj);

Fushat e studimit:

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga
Universiteti i METU klikoni në adresat:

 http://catalog.metu.edu.tr/

– http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Detai…/main.php

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës);

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni

http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Procedura e Aplikimit dhe Dokumuentat e nevojshme për aplikim:

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët Bachelor:

 • CV (në gjuhën angleze);

 • Foto personale;

 • Kopje e Pasaportës;

 • Vërtetim studenti i nivelit Bachelor;

 • Listë notash (të përkthyera zyrtarisht në gjuhën angleze);

 • Letër Motivimi (në gjuhën angleze);

 • Certifikatë e gjuhës së huaj B1;

 • *Certifikatë e gjuhës së huaj e lëshuar nga Universiteti i Tiranës, minimalisht e nivelit B1;


* Për të shkarkuar formatin e certifikatës së gjuhës lëshuar nga UT klikoni në: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Metu_22_5_2017/English Proficiency Document.pdf

-* Formati i Aplikimit të Studentit;

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin METU lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në
adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:
– CV (në gjuhën angleze);

 • Foto personale;

 • Kopje e Pasaportës;

 • Vërtetim studenti të nivelit Master;

 • Listë notash e nivelit Bachelor (të përkthyera në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

 • Listë notash e nivelit Master (të përkthyera në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

 • Letër Motivimi (në gjuhën angleze);

 • Certifikatë e gjuhës së huaj B1;

 • *Certifikatë e gjuhës së huaj e lëshuar nga Universiteti i Tiranës, minimalisht e nivelit B1;

 • Për të shkarkuar formatin e certifikatës së gjuhës lëshuar nga UT klikoni në: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Metu_22_5_2017/English Proficiency Document.pdf

*Letër Konfirmimi nga UT (e tërhiqni pranë rektoratit UT, pasi paraqisni një vërtetim studenti);

-* Formati i Aplikimit të Studentit;

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin METU lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në
adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit PhD,

-CV (në gjuhën angleze);

 • Foto personale;

 • Kopje e Pasaportës;

 • Vërtetim studenti të nivelit PhD;

 • Listë notash e nivelit Master (të përkthyera në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

 • Listë notash e nivelit PhD (të përkthyera në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);

 • Letër Motivimi (në gjuhën angleze);

 • Certifikatë e gjuhës së huaj B1;

 • *Certifikatë e gjuhës së huaj e lëshuar nga Universiteti i Tiranës, minimalisht e nivelit B1;

 • Për të shkarkuar formatin e certifikatës së gjuhës lëshuar nga UT klikoni në: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Metu_22_5_2017/EnglishProficiency Document.pdf

 • *Letër Konfirmimi nga UT (e tërhiqni pranë rektoratit UT, pasi paraqisni një vërtetim studenti);

 • Për të shkarkuar formatin e Letrës së Konfirmimit klikoni në: http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Metu_22_5_2017/Home University Confirmation Letter.Student.pdf

-* Formati i Aplikimit të Studentit;

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin METU lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në

adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Afati për aplikim: 23 Tetor 2017

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës,

Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt, emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe universitetin në të cilin po aplikoni.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected]

Suksese në aplikim!