Home / Njoftime dhe Aktivitete / Apliko në Programin Rajonal të lëvizshmërisë për liderët e rinj

Apliko në Programin Rajonal të lëvizshmërisë për liderët e rinj

Programi Rajonal  i lëvizshmërisë për liderët e rinj për vitin 2022/23 është hapur për të rinjtë ( mosha 21-30 vjec) nga akademitë, organizata të shoqërisë civile, si dhe të rinj aktiv.

Ky program mirëpret të rinj nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia të cilët janë të interesuar në advokimin, udhëheqjen , aktivizmin dhe shkëmbimin ndërkulturor si dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal.

Programi është hapur nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvllim (SCiDEV – Albania), Centre for Education Policy (CEP – Serbi) dhe Forumi Edukimit Rinor (YEF – North Macedonia), si dhe është financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur (“OSF”)  zyra në Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut.

Kandidatët duhet të aplikojnë me propozimin e tyre individual për veprime advokuese të drejtuara nga të dhënat që fokusohen në një nga temat:

  • Bashkëpunimi Rajonal,
  • Arsimi dhe Punësimi,
  • Migrimi dhe largimi i të rinjve,
  • Pjesëmarrja Rinore
  • Aksioni i të rinjve për mjedisin.

Pas vlerësimit, pjesëmarrësit e përzgjedhur do të bashkohen në grupet që i përkasin temës së tyre të interesit. Ata do të punojnë me kolegë nga vende të tjera mbi të dhënat për advokasi të konbinuara me ngritje kapacitetesh dhe mbështetje mentorimi.  Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të kalojnë tre javë në secilin vend, dhe do të marrin pjesë në një program për ngritjen e kapaciteteve të fokusuar në kompetencat dhe aftësitë përkatëse për punën e tyre dhe programin e mentorimit.

Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të përfitojnë nga mbështetja financiare e ofruar nga Fondacioni  Shoqëri e Hapur, për të përfunduar projektet e tyre dhe për të mbuluar kostot e lëvizshmërisë. Gjuha e punës e të gjitha aktiviteteve do të jetë anglishtja.

SI TË APLIKOJ

Lexo me kujdes thirrjen për aplikime (Shkarko këtu)

Lexo pyetjet më të shpeshta (Shkarko këtu)

Procesi i aplikimit ka 2 hapa:

Hapi I – dërgoni dokumentat e mëposhtme:

  1. Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë  Formën e Aplikimit
  2. Plotëso modelin e propozimit (Shkarko këtu)
  3. CV personale
  4. Letër rekomandimi, duke përfshirë një kontakt të referuesit.

Vetëm aplikimet e kompletuara me të gjithë dokumentacionin e kërkuar do të vlerësohen

Hapi II – Intervista me të përzgjedhurit

Afati i fundit për të aplikuar 31/12/2022.