Home / Njoftime dhe Aktivitete / Aktiviteti Nr 3. Tregu i punës dhe TVET

Aktiviteti Nr 3. Tregu i punës dhe TVET

Në datën 22 Maj 2017 u zhvillua aktiviteti i tretë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj” në qytetin e Durrësit. Ky projekt mbështetet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), dhe ka si qëllim nxitjen e punësimit dhe rritjen e aftësive të të rinjve të cilët ndjekin arsimin profesional

 

Aktiviteti me temë “ Tregu i punës dhe TVET” u organizua në shkollën e mesme teknologjike “Hysen Cela” në Durrës. Drejtoresha e Qendrës Youth Act Znj. Jonida Lamaj, së bashku me drejtoreshën e shkollës Znj. Blerina Dervishi, dhe Znj. Katerina Gjorgo përfaqësuese e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, diskutuan me nxënësit e pranishëm për mundësitë e punësimit dhe përfitimet që ata do të kenë duke u pajisur me Kartën Rinore Evropiane. Në qytetin e Durrësit do të jenë 500 nxënës të cilët do të përfitojnë këtë kartë falas falë mbështetjes së AMSHC-së.