Home / Kurse dhe Trajnime / Aktiviteti Sporti për Zhvillim | Tiranë

Aktiviteti Sporti për Zhvillim | Tiranë

 

Qendra Youth Act prej  4 ditësh është pjesëmarrëse në aktivitetin e rëndesishëm “Sporti për zhvillim” i cili organizohet nga zyra rajonale e GIZ. Ky aktivitet është i ndërthurur me seminare dhe aktivitete sportive të ndryshme.

Si mund të përdoret sporti për të zhvilluar një shoqëri të caktuar? Apo si mund të bashkëpunojë dhe përfshihet një person i përjashtuar nga një shoqëri e caktuar nëpërmjet sportit.

Zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme sportive për gjithëpërshirje të personave të përjashtuar. Cilat janë aktivitetet sportive që mund të implementohen. Si të mbështesim zhvillimin personal të individëve. Si mund të përdoret sporti për të parandaluar dhunën, e cila është dhe një pikë kyçe e GIZ. Rrjetëzimi me të gjitha organizatat pjesëmarrëse dhe që kanë fokus të njëjtë.