Home / Njoftime dhe Aktivitete / Aktiviteti Nr. 5 Punësim dhe Sipërmarrje

Aktiviteti Nr. 5 Punësim dhe Sipërmarrje

Ditën e Premte, më datë 9 Qershor 2017, u zhvillua aktiviteti me temë “Punësim dhe Sipërmarrje”, në Qendrën Rinore – Vlorë.

Znj. Lamaj prezantoi dokumentat strategjik lidhur me punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional. U diskutua për raportin kërkesë – ofertë që ka tregu i punës për profesione të ndryshme. U sollën në vëmendje disa statistika punësimi kombëtare dhe cilat mund të jenë fushat e interesit për të rinjtë.

Të pranishëm në këtë aktiviteti ishin nxënësit e Shkollës Industriale Pavarësia dhe nxënësit e Shkollës Tregtare – Vlorë. Të gjithë pjesëmarrësit u pajisën me Kartën Rinore Europiane, si mjet që fuqëzon të rinjtë edhe në fushën e sipërmarrjes dhe zhvillimit të kapaziteteve për të qënë më të gatshëm në tregun e punës.

Me anë të kësaj karte të rinjtë do të marrin elektronikisht informacion për mundësitë e punësimit në vend, programe praktikash afatshkurtra dhe afatgjata brenda dhe jashtë vendit, dhe dhe konkurse të ndryshme për të rinjtë sipërmarrës.

Ky aktivitet ishte pjesë e “zinxhirit” të aktiviteteve të planifikuar në projektin “Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj”, mbështetur financiarisht nga AMSHC (Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile).