Home / Njoftime dhe Aktivitete / Aktiviteti Nr. 2 Edukim dhe Inovacion

Aktiviteti Nr. 2 Edukim dhe Inovacion

 

Ditën e premte datë 12 Maj 2017  pranë Qendrës Rinore në qytetin e Korçës, u zhvillua aktiviteti me titull “Edukim dhe Inovacion”. Ky është aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Ngritja e Rrjetit të Profesionistëve të Rinj”, projekt i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinise, dhe nga Qendra Yoth Act.  

Në këtë aktivitet, znj. Lamaj prezantoi dokumentat kombëtar strategjik në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Gjithashtu, një vëmendje të veçantë ju kushtua: Ligjit për Arsimin dhe Formimin Profesional të hyrë në fuqi në shkurt 2017, Planit Kombëtar për Veprimin e Rinisë (2014 – 2020), platformës online Vet.al, Programi Erasmus+ (2014-2020) për zhvillimin profesional të të rinjve/ Udhëzuesi për mundësitë e BE-së për arsimin profesional, etj..

 

Drejtoresha e shkollës së mesme profesionale TIK, znj. Julita Bindi foli lidhur me rëndësinë që po merr gjithnjë e më tepër profesioni i Teknologjisë së Informacionit dhe për mundësinë e hapjes së një shkolle tjetër profesionale në qytetin e Korçës.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përzgjedhur 50 nxënës nga shkollat: Shkolla teknike profesionale Demir Progri, Shkolla e mesme e ndërtimit- Korcë, Shkolla e mesme profesionale TIK Fan S. Noli, Shkolla e Agrobiznesit Irakli Terova dhe Shkolla Isuf Gjata.