Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari

Bursa në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari

 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari.

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

  • Bachelor;

Kohëzgjatja e bursave:

  • Bachelor (4 muaj);

Fushat e studimit:

Për t’u njohur me programin e studimit në gjuhën angleze të ofruar nga Universiteti i Ekonomisë Varna klikoni në adresën:
http://international.ue-varna.bg/en/45/

Programi në gjuhën bullgare: http://international.ue-varna.bg/en/8/bachelor-programmes

Guida e përgjithshme për studentët klikoni: http://international.ue-varna.bg/…/Guidebook%20Incoming%20S…

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor për studentët (750 EUR në muaj);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës);
Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:

  • CV (në gjuhën angleze/ bullgare sipas programit të studimit);
  • Kopje e Pasaportës;
  • Lista e notave për nivelin Bachelor (e përkthyer në anglisht/bullgarisht sipas programit të studimit);
  • Vërtetim studenti (i përkthyer në anglisht/bullgarisht sipas programit të studimit);
  • Letër Motivimi (në gjuhën angleze/bullgare sipas programit të studimit);
  • Certifikatë e gjuhës së huaj (niveli B2);
  • *Dokumenti Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before Mobility’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës ndërsa në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Ekonomisë Varna lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo për arsye që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni ju duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, nga koordinatori akademik në nivel Fakulteti, më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus + Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Afati për aplikim: 01 Nëntor 2017

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt: “Aplikim për bursë në Universitetin e Ekonomisë Varna, emrin dhe mbiemrin tuaj”.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të kontaktoni në adresën: [email protected]