Home / Njoftime dhe Aktivitete / BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANG NË UNIVERSITETIN E TRAKYA

BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANG NË UNIVERSITETIN E TRAKYA

 

HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANGE, PËR STUDENTËT DHE STAFIN AKADEMIK PËR MËSIMDHËNIE, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018, NË UNIVERSITETIN E TRAKYA
Programi Mevlana Exchange njofton se më datë 15 shkurt hapet thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2017-2018. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Trakya.
Studentët e nivelit bachelor dhe stafi akademik nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin e Trakya-s në Turqi për bursa shkëmbimi.

KUSHTET E APLIKIMIT PËR STUDENTËT
 Studentët që aplikojnë për periudhë shkëmbimi në Universitetin e Trakya:
– Të jenë të regjistruar në Universitetin e Tiranës në programin bachelor.
– Të kenë një mesatare (GMA) së paku 2,5 në një shkallë me katër pikë.
– Të njohin gjuhën e mësimdhënies të departamentit në Universitetin e Trakya. Kini kujdes:
Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya për pjesën më të madhe të lëndëve është Turqishtja. Për departamentin e Anglishtes gjuha e mësimdhënies është anglishtja; për departamentin e gjuhës gjermane lendet zhvillohen në gjermanisht).
– Studentët duhet të kenë një certifikatë të gjuhës turke, angleze apo gjermane në varësi të programit të tyre të studimit.

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM PËR STUDENTËT
Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në seksionin “Candidate Student Application Form” në adresën http://mevlana.trakya.edu.tr/. Konkretisht dokumentat që duhet të dorëzohen janë:
– Candidate Student Application Form
– Listë Notash
– Certifikata e Gjuhës

KOMPENSIMI FINANCIAR PËR STUDENTËT
– Bursa për studentët është 900 TL (Turkish Lira) për çdo muaj. 70% e sasisë së bursës paguhet çdo muaj. Për pjesën tjetër të mbetur të bursës, do të merret në konsideratë niveli i suksesit të studentit në fund të shkëmbimit.
– Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.
– Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.

KUSHTET E APLIKIMIT PËR STAFIN

 Stafi akademik i Universitetit të Tiranës

– Stafi akademik kërkohet që të ketë aftësi të mira të gjuhës. (Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya është Turqishtja, përveç disa departamenteve si ai i Gjuhës Gjermane, Shqipe, Angleze, Greke, Boshnjake).
– Dokumentacioni për aplikim përfshin dokumentin Academic Staff Mobility Programme të cilin mund ta shkarkoni në adresën http://mevlana.trakya.edu.tr/.

 

KOMPENSIMI FINANCIAR PËR STAFIN
Bursa e stafit përfshin:
– Kompensim ditor /mujor në varësi të përcaktuar nga Këshilli për Arsimin e Lartë sipas ligjit nr 6245.
– Biletë udhëtimi vajtje ardhje

Fushat e Shkëmbimit dhe Kohëzgjatja për Studentët e Nivelit Bachelor:
Fusha Instiucioni i Arsimit të Lartë Kohëzgjatja (muaj)
Kodi Fusha e Studimit Institucioni
dërgues Institucioni Pritës
14.3 Ekonomik
Fakulteti i Ekonomisë
(Departamenti i Ekonomiksit) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
04.0 Studime Biznesi, Shkenca e Menaxhimit.
Fakulteti i Ekonomisë
(Departamenti i Menaxhimit) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
08.3 Histori.
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
(Departamenti i Historisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
05.9 Të tjera. Edukim
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
(Departamenti i Anglishtes) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
05.9 Të tjera. Edukim
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
(Departamenti i Gjuhës Gjermane) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
13.1 Biologji
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Biologjisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
13.3 Kimi
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Kimisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
11.1 Matematikë
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Matematikës) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
08.4 Arkeologji
Departamenti i Historisë dhe Filologjisë
(Departamenti i Arkeologjisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj
09.8 Shkenca Filologjike
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
(Departamenti i Gjuhëve Sllavo-Ballkanike) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 4 muaj

Fushat e shkëmbimit dhe Kohëzgjatja për Stafin Akademik

Kodi Fusha e Studimit Institucioni
dërgues Institucioni Pritës Kohëzgjatja totale në Periudhë Orët javore të Kursit
14.3 Ekonomik
Fakulteti i Ekonomisë
(Departamenti i Ekonomiksit) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
04.0 Studime Biznesi, Shkenca e Menaxhimit.
Fakulteti i Ekonomisë
(Departamenti i Menaxhimit) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
08.3 Histori.
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
(Departamenti i Historisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
05.9 Të tjera. Edukim
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
(Departamenti i Anglishtes) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
05.9 Të tjera. Edukim
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
(Departamenti i Gjuhës Gjermane) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
13.1 Biologji
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Biologjisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
13.3 Kimi
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Kimisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
11.1 Matematikë
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
(Departamenti i Matematikës) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
08.4 Arkeologji
Departamenti i Historisë dhe Filologjisë
(Departamenti i Arkeologjisë) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë
09.8 Shkenca Filologjike
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
(Departamenti i Gjuhëve Sllavo-Ballkanike) Universiteti i Tiranës Universiteti i Trakya 2 javë 12 orë

Afati i aplikimit: 20 Shkurt 2017, ora 12.00 am.
Dokumentat duhen dorëzuar dorazi pranë Sektorit Marrëdhënieve me Jashtë në Rektoratin e Universitetit të Tiranës si edhe të skanuara përmes adresës [email protected]
Studentët dhe stafi akademik mund të shkarkojnë formularët e aplikimit nga faqja e internetit të Universitetit të Trakya: http://mevlana.trakya.edu.tr apo në adresën http://mevlana.yok.gov.tr/.
Për më shumë informacion mbi bursat vizitoni http://mevlana.trakya.edu.al ose kontaktoni me Zyrën e Programit të Shkëmbimit Mevlana [email protected].