Home / Lista e bizneseve

Lista e bizneseve

Studio Ligjore

1.00
  1. Home
  2. »
  3. Shërbime
  4. »
  5. Noter
  6. » Studio Ligjore
Address:
Blv. " Gjergj Fishta", Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, Tiranë 1001
Description:

Studio Ligjore Av Blerina Dodaj , ofron 20% zbritje për këto shërbime:

  • Konsulencë Ligjore.
  • Orientim i zgjidhjes së probleme ligjore
  • Përfaqesim në gjykatë për cështje civile, penale, administrative
  • Formulim akte juridike

Facebook: Studio Ligjore Av. Blerina DODAJ Av. Emiljana KANE

Categories: