Home / Kurse dhe Trajnime / Urgjente! Thirrje për pjesëmarrës nga Shqipëria

Urgjente! Thirrje për pjesëmarrës nga Shqipëria

kerkes-shqiptare

Urgjente!

Kërkohen 3 pjesëmarrës nga  Shqipëria për një trajnim në Beograd, Serbi.

Trajnimi do të ketë pjesëmarrës nga Spanja, Polonia, Lituania, Italia, Rumania, Bullgaria, Turqia dhe Greqia

Projekti do të zhvillohet në datat  22 Qershor deri më  29 Qershor 2016. në Beograd/Serbi

Projekti  quhet ” Koalicioni kundër mobingut ” , ka për qëllim për të përhapur ndërgjegjësimin në lidhje me problemin e mobingut dhe papunësisë së lartë, për të edukuar dhe për të informuar punonjësit e  rinj në lidhje me shkaqet dhe pasojat e mobingut.

Trajnimi do të zhvillohet në gjuhën angleze.

Pjesëmarrësit e projektit do të jenë të pranishëm përpara kursit të trajnimit, me qëllim realizimin e një kërkimi mbi situatën në mjedisin e tyre,

Gjatë këtij trajnimi do të caktohen rezultatet e hulumtimit, ata do të njihen me pjesëmarrës nga vendet e tjera  dhe mund të krijojnë  një rrjet të gjerë bashkëpunimi. Pjesëmarrësit  do të fitojnë aftësitë e avokimit, komunikimit, dhe  negocimi. Pjesëmarrësit do të kenë detyrën për të krijuar një broshurë dhe një film, dokumentar me foto promovuese. Këto materiale ata do të përdoren për të shpërndarë rezultatet e projektit. Pas këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të organizojnë seminare dhe aktivitete në komunitetet e tyre lokale dhe ata do të ndajnë njohuritë dhe aftësitë e fituara me të gjitha palët e interesuara.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem plotësoni formularin e aplikimit http://goo.gl/forms/77KXVAm6EbQgFtFy1 përpara datës 16/06/2016.

 

Për çdo pyetje që mund të keni, mund të shkruani në adresën [email protected] .