Home / Kurse dhe Trajnime / Universiteti i pranverës për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Universiteti i pranverës për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

 

Akademia për Protokoll dhe Diplomaci ju fton të merrni  pjesë në seancat e Universitetit të pranverës e cila do të mbahet në Prishtinë, Kosovë nga data 28 – 31 Mars. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi dhe kënaqësi të vizitojnë vendet e bukura në Kosovë si Prizreni, Gjakova dhe Peja.

Përshkrimi i kursit: 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij kursi do të jetë për të futur studentët në artin e diplomacisë në traditën perëndimore me theks në fillimin e shekullit 19  përmes politikave bashkohore ndërkombëtare.

Në mënyrë të vecantë, ky kurs do të theksojë evolucionin e rolit të Ambasadorit me kalimin e kohës dhe faktorë të tillë si teknologjia, komunikimi dhe ideologjia që kanë ndikuar në efikasitetin e procesit të diplomacisë.

Studentët do të tregojnë marrëdhenien e diplomacies ndaj sistemit politik, vecanërisht se si roli i ambasadorit i ka rrënjët në kushtetutat dhe normat ndërkombëtare.

Kursi do të jap një llogari të qartë të formës dhe funksionit të sistemit diplomatik botëror, si ajo qëndron në fillim të shekullit 21: cfarë është, cfarë bën, dhe pse është e rëndësishme. Kursi synon të jap njohuri mbi natyrën e diplomacisë; kur diplomacia është e përshtatshme; avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme të diplomacisë; dhe leksionin e diplomacisë.

Studentët do të kenë një zotërim të fortë të natyrës së diplomacisë konceptuar si një aktivitet i specializuar profesional zhvilluar gjatë shumë shekujve, dhe të jetë në gjendje për të mbrojtur vlerën e saj me autoritet dhe entuziazëm.

Lexime dhe Detyra:

Ky kurs nuk ka provim final. Në vend të kësaj studentët pritet të ngrenë një seri të dokumentave të shkurtra/ temave gjatë seancave, angazhohen në dy klasa debate dhe pjesëmarrje në aktivitetet dhe të paraqesin një dokument përfundimtar.

Ky dokument përfundimtar duhet të jetë gjykimi i një diplomati të vecantë bashkë me një krizë që ai ose ajo do të trajtojë. Dokumenti mund të ketë prejardhje nga biografia. Më shumë detaje do të jepen në klasë.

Lexime: Tema do të shpallet në klasë
Grupi i synuar

Studentët me formime të ndryshme akademike dhe interes të përgjithshëm në negociata, diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare do të përfitojnë nga njëri – tjetri në një process të të mësuarit ndërkulturor dhe ndërdisiplinor.

Klasat do të përbëhen nga studentë  të rregullt dhe praktikantë si nënpunës civil, ekspertë të komunikimit, punonjës të Institucioneve Evropiane, politikanë të rinj madje dhe zyrtarë parlamentarë.

Kursi nuk kërkon njohuri të vecanta rreth marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë, negociatave ndërkombëtare, historisë ose kulturës, por pjesëmarrësit duhet të jenë të interesuar në më shumë se vetëm fushën e tyre të specializimit.

Pjesëmarrja në klasë, sidomos në diskutimet me ekspertët, është e thelbësore për suksesin e kursit dhe luan një rol të rëndësishëm në klasifikim.
Leksionet, prezantimet dhe provimet do të mbahen në gjuhën Angleze.

Aplikimi për pjesëmarrësit:

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të dërgojnë CV e tyre dhe një letër motivimi në [email protected] brenda datës 20 Mars 2017, ora 24:00

Vendet që pranohen të aplikojnë :
Studentët që do të pranohen do të jenë të gjithë studentët të cilët nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Kosovës.

Tarifa:
Tarifa për studentët/ pjesëmarrësit nga Kosova është 50 euro;
Tarifa për studentët/pjesëmarrësit të cilët nuk janë nga Kosova është 95 euro

Për studentët nga Kosova kjo tarifë mbulon:
Leximin e materialeve, leksionet, kafet gjatë pushimit, certifikatën, vizitë studentore dhe eskursionin

Për studentët nga vendet e tjera kjo tarifë mbulon:

Akomodimin në apartament privat ( maksimumi 3 persona në apartament) Leximin e materialeve, leksionet, kafet gjatë pushimit, certificate, vizitë studentore dhe eskursionin.

Për më shumë informacion dhe për tu regjistruar kontaktoni:APD Team,
E-mail: [email protected]
Tel: +37745603619
+38649580344
FB: Academy for Protocol and Diplomacy