Home / Njoftime dhe Aktivitete / Trio Talks: Empowering Innovative Education

Trio Talks: Empowering Innovative Education

Në kushtet e zhvillimit të shpejtë teknologjik, globalizimit, shpërthimit të sipërmarjes veçanërisht në botën dixhitale, modeli tradicional i edukimit në Shqipëri duket se po has vështirësi në mbajtjen e të njëjtit ritëm me trendet e lartëpërmendura. Mësimi i gjithçkaje, përkundrejt të veçantës i vendos nxënësit dhe gjimnazistët përballë zgjedhjeve për të cilat nuk kanë panoramën e duhur dhe mbi të gjitha zgjidhje të cilat duhet tu prezantoheshin më herët në jetë. Aktualisht ka një boshllëk midis përgatitjes që u bëhet studentëve dhe institucioneve në shkolla apo universitete dhe kërkesave gjithmonë e në rritje të tregut. Nga ana tjetër programet e edukimit tradicional bëjnë pak ose aspak në drejtim të nxitjes së shpirtit të sipërmarrjes dhe inovacionit.

Qëllimi i këtij eventi është trajtimi i formave alternative të edukimit të cilat kanë në fokus rritjen e motivimit, nxitjen e kreativitetit si dhe kultivimin e inovacionit apo shpirtin e sipërmarrësit në individë të gjeneratave të ndryshme. Si mund të edukohen fëmijët për të nxitur dhe forcuar talentet e tyre? Çfarë forme edukimi mund të ndjekim për 10-vjeçarët që të kuptojnë vetveten dhe zgjedhjet që u ofrohen? Si mund ti edukojmë (apo riedukojmë) studentët për të qënë më të prirur drejt ndryshimit dhe kreativitetit? Cilat janë format me të mira për nxitjen e sipërmarrjes dhe mbështetjen e ideve?

Eventi është i hapur për të gjithë: gjimnazistë të cilët janë përpara zgjedhjeve, studentë të cilët kërkojnë forma alternative për të rritur kreativitetin tek vetja, prindër të cilët mendojnë për edukimin e fëmijëve të tyre, mësues dhe pedagoge të cilët kërkojnë mënyra alternative të përcjelljes së ideve etj.

Folës ndërkombëtarë! Network-u më interesant. Bashkohuni me “Trio Talks” këtë të mërkurë, 7 nëntor në orën 18:00 në ambjentet e “M&M Ivanaj Foundation” për të diskutuar së bashku. LET’S TALK!

SPEAKERS

Hanna Lenkola është një mësuese finlandeze e cila ka punuar mbi 15 vjet në fushën e arsimit me fëmijët parashkollorë deri tek të rriturit. Ajo ka diplomë Master në Arsim dhe Diplomë Master në Gjuhën dhe Letërsinë finlandeze. Ajo beson fuqimisht në të nxënit e bazuar në fenomene  (phenomena-based learning) dhe kompetencat transversale që mbështesin objektivat e lëndëve të ndryshme.

Neil Cocker është një sipërmarrës dhe mentor britanik start-up-esh i cili ka punuar në Ballkan për 2 vjet. Biznesi i tij i parë ishte një shtëpi diskografike, në të cilën ai ishte gjithashtu DJ dhe producent. Ai vizitoi botën për disa vjet përpara se të mbyllte shtëpinë diskografike për të qenë bashkë-themelues i Dizzyjam dhe RampTshirts.com – shërbimeve e-commerce. Si një konsulent i industrive krijuese dhe dixhitale / teknologjike, dhe zhvilluesi i ekosistemeve start-up, Neil ka punuar gjithashtu me shumë organizata ndërkombëtare, duke qenë dhe një organizator i shumë aktiviteteve dhe organizime konferencash. Ai është vecanërisht i interesuar në mënyrën se si të përdorim teknologjinë për të mësuar, për të jetuar dhe për t’u bërë më të lumtur, në epokën moderne.

Amir Mohammad Esmaeilakhtar është  IT Engineer, Web Architect, IT Project Manager, Web and Database Developer dhe gjithashtu Lektor në Universitetin Marin Barleti. Ai është themeluesi i AME Digital Consulting me eksperiencë të gjerë në fushën e marketingut dixhital, medias online dhe PR, e-commerce, e-learning dhe mentorimit të start-up-eve. Ai ka bashkëthemeluar shumë  start-up-e  të suksesshme në Shqipëri dhe është i njohur në mesin e komunitetit të tyre.

 

Bëhu pjesë