Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnimi Kërkimor me temë “Suporti Social Transnacional”

Trajnimi Kërkimor me temë “Suporti Social Transnacional”

Mainz-Germany

 

Afati I fundit : 10 Shkurt 2017.

E hapur për : Pjesmarrës nga e gjithë bota.

Vendodhja: 2-3 Mars 2017, në Mainz Gjermani.

Përshkrimi I Trajnimit:

Transnaciolizmi është kthyr në një “lente” për investigimin e cështjes së emigracionit, lëvizjes dhe suportit.Në vitet e fundit ,përpjekjet  kanë zgjeruar  konceptin e inkurajmit të ekzaminimit të këtyre problemeve  nga disa këndvështrime. Konferenca prezanton këndvështrime të ndryshme si punë kërkimore empirike nderdisiplinare dhe perspektiva teorike për lëvizjen, emigrimin dhe  në vecanti suportin social në kontekstin transnacional.

Konferenca do të zhvillohet nga data 2-3 Mars 2017 tek  Erbacher Hof Akademie & Tagungszentrum des Bistums Mainz Grebenstraße 24–26 55116 Mainz (Gjermani).

Temat përfshijnë :

  • Perspektiva të ndryshme në lidhje me OJQ-të transnacionale dhe Afrikën.
  • Edukim me nivel më të lartë, tregu I punës dhe kujdesi në kontekstin e emigracionit.
  • Marrdhënie në hapësira transnacionale dhe lokale.
  • Trupat në hapësirë virtuale dhe fizike.
  • Forma dhe dinamika në lidhje me suportin social joformal ,në rregullimet transnacionale.

Pranueshmëria:

Cdo kush mund të aplikojë.

Kostot:

Traifa e regjistrimit është 50$ (25$ për studentët) dhe përfshijnë darkën e ofruar ditën e Enjte, vaktin e drekës ditën e Premte dhe pijet. Shpenzimet e transportit dhe akomodimit jeni të detyruar t’i mbuloni vetë.

Aplikimi:

Ju lutemi të jeni regjistruar deri në datën 10.02.2017 me anë të emailit: [email protected]