Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Zhvillimi i aftësive eLearning për praktikuesit e rinj. Serbi

Trajnim: Zhvillimi i aftësive eLearning për praktikuesit e rinj. Serbi

 

Datat: 7-16 March 2017

Vendi: Sremski Karlovci, Serbi

Pranohen 24 pjesëmarrës të cilët vijnë nga: Shqipëria, Kroacia, Finlanda, Kosova, Lituania, Maqedonia, Serbia, Spanja

Afati i fundit për të aplikuar: 13 Shkurt 2017

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin informacion rreth fushave të përgjithshme të ITC, dhe Moodle. Ata do të marrin informacion në lidhje me gjërat që do t’i ndihmojnë ata të fillojnë ( përgjatë trajnimit) zhvillimin e kurseve të tyre online duke përdorur platformën Moodle.

Përshkrimi

Brenda projektit “Inovavioni dhe eLearning në shërbim të punës së të rinjve dhe edukimi jo formal në Evropë”, do të organizohet një trajnim për punonjësit e rinj dhe trajnerët aktiv në fushën e NFE, të përjetojnë dhe të mësojnë si përdoret  ICT (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) për të krijuar një mjedis mbështetës për eLearning.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të marrin informacion rreth fushave të përgjithshme të ITC, dhe pas kësaj do të jenë më shumë të fokusuar në Moodle. Ata do të marrin informacion rreth Moodle, Page, Book, URL linking, Label, parimet e dizajnit mësimor, dhe gjërave të tjera të cilat do ti ndihmojnë ata të fillojnë (përgjatë trajnimit) zhvillimin e kurseve të tyre online duke përdorur platformën Moodle, dmth të trasformojnë njohuritë e fituara përmbajtjen e trajnimeve online, dhe të ndihmojnë përgjatë procesit.

Pra, ky nuk është vetëm një trajnim, sepse pas kësaj, pjesëmarrësit ( në grupe të vogla me 6 persona) do të angazhohen për të ofruar një kurs të vogël duke përdorur Moodle. Trajnimi do udhëhiqet nga ekspertët e Rrjetit Moodle në Serbi. (Moodle mreža Srbije).

Secila nga këto faza të ndryshme, planifikimi, eksekutimi, kontrollimi dhe mbyllja e punës janë thelbësore për të arritur qëllimit specifike dhe për të përmbushur prirjet. Do të ketë sanca dedikuar punës për secilën fazë të projektit ( ideve, partneriteteve, financimeve, komunikimit, vlerësimit…).

Seminari është projektuar të jetë një laborator bashkëpunues për të ndarë përvojën e metodave dhe mjeteve të mësimit. Fokusi është në menaxhimin e projektit dhe si të përdoret video media si një mjet i dobishëm për të përhapur praktika të mira rreth projekteve rinore ndërkombëtare.

Idea kryesore është të përzihet një grup me24 punonjës të rinj me një tjeter grup prej 6 të rinjve dhe të dyja palët të reflektojnë mbi atë që është e nevojshme për të ndërtuar një projekt të madh ndërkombëtar dhe të realizojnë një Mooc ( Hapja e një Kursi Masiv Online) për të shpërndarë të gjitha këshillat e shkëlqyera/hapat/rekomantimet që do të mblidhen nga ky seminar.

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Programi Rinia në Veprim.

Organizatorët do të mbulojnë shpenzimet lidhur me trajnimin si : akomodim dhe ushqim, shpenzimet e udhëtimit dhe materialet që nevojiten për trajnimin.

Pjesëmarrësit duhet të sjellin laptopët e tyre, dhe të jenë të përkushtuar për të marrë pjesë në të gjithë programin dhe të  jenë  në gjendje për të punuar në gjuhën angleze.

 

Rimbursimi i udhëtimit do të jetë  sipas  Kritereve të Komisionit Evropian:

• Shqipëria, Kosova, Kroacia. Maqedonia : 180 EUR
• Spanja, Lituania: 275 EUR
• Finlanda: 360 EUR

Aplikimi

Organizon:

Grupa “Hajde da…” / Group “Let’s…” – NGO

Phone: +381 11 3233 634

Ju lutem : Shkarkoni formën e Aplikimit

Shkarkime të lejueshme: InfoPack eLearning skills.pdf

Kontaktoni për pyetje:

Marko

E-Mail: [email protected]