Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës”

Trajnim praktik 1 ditor me temë: “Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës”

Trajnim praktik 1 ditor me temë:
“Menaxhimi dhe Koordinimi i Suksesshëm i Zyrës”

Përshkrimi:
Menaxhimi i zyrës është shumë i rëndësishëm në standartizimin e shumë kompanive dhe institucioneve për të rritur efiçencën dhe koordinimin e punëve administrative dhe atyre me karakter operacional. Në shumë kompani dhe institucione preferohet që punonjësit apo aplikantët në këtë pozicion të zotërojnë njohuri dhe aftësi të mira në drejtim të menaxhimit të kohës, operativitetit, shpejtësisë dhe prakticitetit në punë, sistemimit dhe organizimit të dokumentacionit, ndërtimit të një sistemi efikas të punës, zotërimi i detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit, informatizimit të dokumentacionit në kompjuter etj. Për të njohur dhe zhvilluar më tej këto aftësi, ju ftojmë të jeni pjesëmarrës në trajnim.

Zhvillimi: E shtunë më 24.03.2018 ora 10.30
Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION
Pjesëmarrësit pajisen me certifikatë

Të interesuarit për informacion shtesë dhe për konfirmimin e pjesëmarrjes janë të mirëpritur të kontaktojnë në :
Email: info@irisoft.al
Cel: 0672888893