Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim në Portugali

Trajnim në Portugali

 

PBA: Bëni lëvizje IV

Data: 12-17 Shtator 2017

Vendi: Vila da Marmeleira, Portugali

Pranohen: 40 pjesëmarrës

Afati i fundit për të aplikuar: 30 Maj 2017

Një seminar për të bërë kontakte e bashkë-organizuar nga NA BEFR dhe PT, dhe e bashkëfinacuar nga NA për të promovuar partneritete dhe zhvilluar Shkëmbime Rinore cilësore, me fokus të fortë mbi përfshirjen.

Përshkrim i përgjithshëm

Gjatë viteve të fundit, shumë projekte të shkëmbimit rinor janë zhvilluar dhe drejtuar midis organizatave nga vende të ndryshme. Një takim emocionues dhe sfidues ndërkulturor! Me qëllim forcimin e partneriteteve dhe veçanërisht cilësinë e këtyre projekteve, ky aktivitet me ndërtimin e parneriteteve ka për qëllim të ofrojë mbështetje dhe elemente trajnimi të nevojshme për pjesëmarrësit të cilët synojnë të organizojnë një shkëmbim të tillë rinor në të ardhmen.

Përveç krijimit të mundësisë për pjesëmarrësit që të bëjnë partneritete të forta, ne gjithashtu duam të ofrojmë eksperiencë  të vërtetë ndërkulturore, si një shëmbull frymëzim për implementimin e shkëmbimeve rinore të ardhshme

 

Ky seminar do të mbahet për herë të katërt në një fshat rural në qendër të Portugalisë, ‘Vila da Marmeleira’, e cila ka rreth  300 banorë. Projektet e realizuara në këtë komunitet, ofrojnë një situatë të favorshme për të përfshirë të gjithë zhvillimin dhe ndryshimin për njerëzit lokal përmes përfshirjes së tyre në aktivitetet dhe përvojën e thellë ndërkulturore për pjesëmarrësit.

Ky fshat duket si vendi ideal për të organizuar këtë trajnim.

Qëllimi dhe objektivat

  • Për të krijuar një mundësi për të gjetur partnerë të mirë dhe të besueshëm për të bërë shkëmbime rinore
  • Për të kuptuar cfarë është e nevojshme për të planifikuar një shkëmbim rinor në cilësi të mirë
  • Për të krijuar një rrjet të fortë të kontakteve dhe partnerëve
  • Të pajisur punonjësit me depërtim në rolin e tyre si trajner
  • Për të përjetuar mundësitë e përfshirjes lokale
  • Për të kuptuar ndikimin dhe ndryshimin shoqëror që një shkëmbim rinor mund të ketë brenda komunitetit

Grupi i fokusuar

Vullnetarë dhe punonjës të rinj profesionistë që punojnë me të rinj dhe kanë në plan të organizojnë një shkëmbim rinor në kuadër të Erasmus + Programi Rinia në Veprim.  Prioritet do të kenë pjesëmarrësit të cilët dërgohen nga organizata ose grupe të cilët punojnë për cështje rinore. Pjesëmarrësit duhet të jenë mbi 18 vjec dhe të jenë në gjendje të komunikojnë në gjuhën angleze.
Akomodimi është parashikuar nga data 12 Shtator deri në datën 17 Shtator.

Kostot

Ky program është i financuar nga Erasmus+ Programi Rinia në Veprim nën TCA 2017.

Të përzgjedhurit për këtë kurs, do të kenë të gjitha shpenzimet të mbuluara ( akomodimi, udhëtimi, viza, etj) përvec tarifës së pjesëmarrjes e cila është e ndryshme nga shteti në shtet.

Aplikimi

Organizon: Bureau International Jeunesse (BEFR NA) – National Agency

Bashkë- organizator: NA PT – National Agency

Phone: +32 2

 Për të aplikuar: Shkarkoni formularin

Më shumë informacion: InfoPack Make The Move.pdf

Shiko Programin.pdf

Për pyetje kontaktoni: Thierry   E-Mail: [email protected]