Home / Njoftime dhe Aktivitete / Trajnim me fokus pjesmarrjen e te rinjve në vendimarrjen lokale

Trajnim me fokus pjesmarrjen e te rinjve në vendimarrjen lokale

 

Në kontekstin e demokracisë lokale është thelbësore që cdo qytetar të informohet dhe agnazhohet në diskutimin publik të cështjeve që lidhen me ta. Në mënyrë që kjo të realizohet, lidhjet midis institucioneve dhe qytetarëve duhet të vendosen për të përthithur kontributin e vërtetë dhe pjesmarrjen e qytetarëve.
Të rinjtë janë agjentë ndryshimi shumë të rëndësishëm në një shoqëri. Për shkak të potencialit, energjisë, ideve dhe dinamikave, puna me të rinjtë për fuqizimin e tyre është target i vazhdueshëm i cdo politike publike apo të organizatave për zhvillim për të përmirësuar demokracinë.

Në këtë ditë të parë të trajnimit me të rinjtë e American Youth Council do të synojmë:
• Të kuptuarit e konceptit “E Drejta për Pjesmarrje”
• Përkufizimi i “Pjesmarrjes së të Rinjve”
• Përse të marrim pjesë? Përfitimet nga pjesmarrja: për vetë të rinjtë, komunitetin, demokracinë.
• Pjesmarrja e të rinjve në jetën dhe vendimarrjen lokale
• Sfidat e pjesmrrjes së të rinjve në vendimarrjen lokale

Metoda e trajnimit do të jetë interaktive nëpërmjet kombinimit të prezantimeve teorike nga trajnerja, ushtrimit të punës në grupe dhe prezantime nga grupet e punës, studimeve të rastit, diskutimeve në panel dhe reflektimit.

Trajnimi do të mbahet në datën 17 Mars 2017, ora 09:30 – 13:00, tek Ambasada Amerikane

Personat e interesuar luten të kofirmojnë pjesëmarrjen e tyre në adresën tonë të emailit: [email protected]