Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Marketing & SEO, Rusi

Trajnim: Marketing & SEO, Rusi

Data: 20-27 Gusht 2017 | Moskë , Rusi

Pranohen: 15 pjesëmarrës

Afati i fundit për të aplikuar:  30 Qershor 2017

 

Përshkrim

Ftohen të rinjtë të cilët kanë dëshirë për të mësuar më shumë rreth Marketingut & SEO, që të bëhen pjesë e këtij kursi i cili do i jap mundësinë për të mësuar me metodat më të fundit!

Ky kurs do ju shpjegojë bazat e marketingut. Pjesëmarrësit do të mësjnë të bëjnë projekte të suksesshme të cilat do të jenë ndryshe nga të tjerët dhe më të suksesshëm. Si të forconi përparësitë konkuruese dhe krahasuese të projektit dhe organizatës tuaj? Si të punoni në mënyrë që të bëni organizatën tuaj më të suksesshme?

Kursi është i bazuar në materialet e mësuara nga shkolla e biznesit dhe marketingut por janë përshtatur për organizatat rinore.

Disa pjesë gjatë kursit do t’i dedikohen marketingut dixhital – si ky lloj marketing mund të ndihmojë në zhvillimin e organizatës. Pjesëmarrësve do t’i shpjegohet koncepti SEO, për të kuptuar si funksionon.

Kursi do të jetë i dobishëm për punonjësit e rinj të cilët duan të zhvillojnë projekte të reja më të suksesshme duke përdorur marketingun në mënyrën e duhur. Marketingu i mire nuk është domosdoshmërisht i lidhur me shpenzimet. Nëse ju kuptoni bazat e marketingut, të dini si funksionon SEO ju mund të zhvilloni politika shumë të mira marketing për organizatën tuaj pa shumë investim.

Ky kurs do të bazohet në metodat më modern të marketingut, dhe do të shpjegojë teorinë dhe shëmbuj nga praktika – cilat janë shëmbujt më të suksesshëm të marketingut të cilat mund të aplikohen në organizatat rinore.

Ju do të bëheni një menaxher marketingu i shkëlqyer për organizatën tuaj dhe do ta çoni atë drejt një niveli tjetër! Do të krijoni metoda të reja projektesh duke tërhequr praktikat më të mira dhe do të mësoni themelet e marketingut dhe kaq mjafton!

Mësoni si të bëni organizatën tuaj rinore më të kërkuar nga të rinjtë, dhe më interesante për donatorët!

Kursi organizohet nga Shkolla Holandeze për Inovacion dhe do të mbahet në Moskë, Rusi.

Pjesëmarrësit të cilët do të përfundojnë me sukses këtë kurs do të pajisen me çertifikatë pjesëmarrje nga Shkolla Holandeze për Inovacion.

Për më shumë informacion rreth organizatorëve –
http://uconsulting.nl/courses/

Shpenzimet

Tarifa për këtë kurs është 490 Euro dhe përfshinë programin, akomodimin dhe 3 vaket e ushqimit.

 

Apliko Tani!