Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Histori të cilat formuan një Evropë më të mirë | Itali

Trajnim: Histori të cilat formuan një Evropë më të mirë | Itali

Trajnim: Route 60+ Histori të cilat formuan një Evropë më të mirë

Datat: 17 Nëntor 2017 –  30Prill 2018 | Itali

Afati i fundit për të aplikuar: 6 Shtator 2017

Data e përzgjedhjes : 20 Shtator 2017

Route 60+ është një projekt afatgjatë i cili ka për qëllim të mbledhë “histori nga / për Evropën”, e cila këto 30 vite ka formuar dhe ri-formuar një Evropë më të mirë, përmes pjesëmarrjes,përfshirjes, fuqizimit të mijrave të rinjve në programe edukimi.

Data dhe koha e investimit
Route 60+ do të zgjasë 6 muaj dhe do të jetë e ndarë ne 3 faza:

 • Tetor, pregatitja online me pjesëmarrës të zgjedhur,
 • Nëntor 2017, kurset e trajnimit,
 • Dhjetor 2017- Prill 2018, punë creative, mbledhja e historive nga e gjithë Evropa,
 • Prill 2018, eventi final: mbyllja e seminareve + konferencat e hapura.

Koha e investimit konsiston në 14 ditë (duke përfshirë dhe ditët e udhëtimit) për kursin e trajnimit dhe eventin final, plus punën e vet-organizuar, gjatë 5 muajve të kësaj pune.
(Më shumë informacion për fazat më poshtë)

Objektivat kryesore janë :

 • Fokusi në rritjen e shtegut të virtytshmërisë së Evropës përmes programeve edukative nga Komisioni Evropian per të rinjtë.
 • Shikimi pas dhe ngjallja e ndikimit nga programet Evropiane, si ndikojnë ato pozitivisht tek të rinjtë, njerëzit, organizatat , Evropën dhe vlerat Evropiane.
 • Të mblidhni dhe ndani histori dhe eksperienca nga “aktorë” (punonjës të rinj, trajnerë, mentorë, menaxher projektesh, pjesëmarrës në projekte Evropiane, organizata etj) që kanë përfitime nga këto programe.
 • Zbuloni një histori të re dhe pozitive të Evropiane nëpërmjet tregimeve të vërteta të njerëzve të cilët kanë përdorur dhe përfituar nga njohja e mundësive të “mobilitetit”
 • Të shikoni përpara dhe të përdorni impakt pozitiv prej 30 vitesh në programet Evropiane për tëbashkëpunuar më mire me sfidat e reja që Evropa po përballet
 • Të forcohet rëndësia dhe njohja e arsimit në mënyrë specifike edukimi jo- formal
 • Të theksohet se si një cilësi e mirë e të mësuarit dhenjë vetëdije më e thellë e proceseve mund të bëjë ndryshimin.

Shpenzimet

Ky projekt është i financuar nga Eramus+: Programi Rinia në Veprim. Të përzgjedhurit për këtë kurs do të kenë të gjitha shpenzimet e (akomodimit, udhëtimit dhe vizës ) të mbuluara nga NAs ose SALTO. Ju lutem kontaktoni ERAMUS+ për të mësuar detajet financiare, si të kryeni prenotimin e biletave të udhetimit si dhe detajet mbi rimbursimin e shpenzimeve.

Kontaktoni për pyetje:

Anna Villani

E-mail: [email protected]

E-Mail: [email protected]

Tel: 0039 06 37511245

Materiale për shkarkim:

R 60+ Thirrja  dhe  R 60+ Programi 

APLIKO TANI