Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim EuroPeers | Sarajevë

Trajnim EuroPeers | Sarajevë

Data: 6-11 Nëntor 2017

Vendi: Sarajevë, Bosnje Hercegovina

Afati i fundit për të aplikuar:  30 Shtator 2017

Data e përzgjedhjes: 9 Tetor 2017

Pranohen: 25 pjesëmarrës nga Anglia, Austria, Belgjika, Bullgaria, Estonia, Finlanda, Gjermania, Hollanda, Kosova, Mali i Zi, Polonia, Serbia, Shqipëria.

Ky trajnim i dedikohet të rinjve të cilët kanë qenë pjesë e projekteve nga Erasmus + Rinia për Veprim. Trajnimi pregatit pjesëmarrësit të ndajnë eksperiencat e tyre dhe të frymëzojnë të rinjtë e tjerë që të përfshihen në programet e mobilitetit Evropian.

Grupi i synuar:

  • të rinj që kanë qënë pjesë Erasmus +: Projektet Rinia për Veprim;
  • të cilët kanë dëshirë të informojnë dhe motivojnë të rinjtë në vendin e tyre duke organizuar aktivitete informuese në lidhje me mundësitë e mobilitetit përmes programit Erasmus + Rinia në Veprim, të bazuar në eksperiencat e tyre;
  • të cilët dëshirojnë të rrisin ndërgjegjësimin e të rinjve rreth çështjeve, aktiviteteve dhe mundësive Evropiane;
  • të cilët mund të komunikojnë në gjuhën angleze;
  • të cilët kanë mundësinë të ndjekin të gjithë kursin;
  • të cilët janë mbi 18 vjeç.

Ky trajnim i ofron pjesëmarrësve:

  • pregatitje për pjesëmarrje aktive të pavarur në rrjetin EuroPeers,
  • njohuri bazë rreth programeve të mobilitetit rinor në Evropë (fokusi në Erasmus +: Rinia në veprim),
  • njohuri dhe aftësi në menaxhimin e projekteve, aktiviteteve dhe teknikave të prezantimit,
  • ide dhe mjete praktike për mënyrën e të mësuarit të tjerët rreth Evropës dhe Erasmus +: program Rinia në Veprim.

Shpenzimet

Ky projekt është i financuar nga Eramus+: Programi Rinia në Veprim . të përzgjedhurit  për këtë trajnim  do të kenë të mbuluara të gjitha shpenzimet si (akomodimi,udhëtimi,visa.etj) perveç tarifës së pjesëmarrjes të cilat varjojnë nga vendi në vend. Ju lutem kontaktoni ERAMUS+ tuaj: Programi Rinia në Veprim për të mësuar detajet financiare, mënyrën e  prenotimit të biletës së udhëtimit si dhe rimbursimin e shpenzimeve.

Organizon:

SALTO YOUTH South East Europe Resource Centre (SALTO)

Kontakt për pyetje:

Andrej Troha

E-Mail: [email protected]

Tel: + 386.1.430 47 47

Apliko tani!