Home / Kurse dhe Trajnime / Thirrje për vullnetarë EVS në Ankara, Turqi!

Thirrje për vullnetarë EVS në Ankara, Turqi!

480134379

Organizata turke System & Generation  si  organizatë koordinuese hap thirrjen per vullnetarët Shqiptarë!

Ky aktivitet do të zgjasë 6 muaj,dhe fillon më 1 Dhjetor 2016.

Objektivi kryesor i projektit është: fuqizimi i pjesëmarrjes  të të moshuarve dhe të rinjve në jetën sociale, duke siguruar që të moshuarit të luajnë një rol aktiv në shoqëri duke ulur hendekun midis brezave dhe duke kontribuar në zhvillimin e vetëdijes të përgjegjësisë sociale të të rinjve .

Vullnetarët EVS do të jetë një pjesë e jetës aktive me të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuara për të krijuar një model për të zhvilluar ndërveprimin dhe dialogut mes brezave të rinj dhe të moshuar.

Për ” Mbledhjen e BREZAVE 2016-2017 ”, do të ketë dy qendra të shërbimit që janë “Kujdesi Saray”  dhe  Qendra e Shërbimeve të të Moshuarve.

Projekti do të zhvillohet i gjithi në gjuhën angleze.

Detajet financiare të projektit

Vullnetari do të marrë:
Lekë për ushqim – € 120 në muaj(në monedhën turke).
Lekë xhepi- € 80 në muaj (në monedhën turke).

Kostot e udhëtimit do të mbulohet nga organizata koordinuese.

Nëse jeni të interesuar, ju lutemi dërgoni CV dhe letër motivuese të evswithsystemandgeneration@gmail.com  me Subjekt – Meeting of GENERATIONS 2016-2017