Home / Kurse dhe Trajnime / Thirrje për Pjesëmarrës: Trajnim për të rinjtë

Thirrje për Pjesëmarrës: Trajnim për të rinjtë

Në kuadër të projektit “Edukimi Mediatik: Fuqizimi i të Rinjve në Shqipëri”, është hapur kjo thirrje për pjesëmarrës në trajnimin kombëtar që do të organizohet në datat 16-21 Shtator në Durrës, Shqipëri.
Ky projekt synon të ndërtojë kapacitetet e të rinjve me dhe/ose pa mundësi të pakta në Shqipëri për të kuptuar dhe adresuar lajmet e rreme, gjuhën e urrejtjes dhe seksizmin në media. Trajnimi synon t’i ndërgjegjësojë të rinjtë për lajmet e rreme, se si ndikojnë ato në shëndetin mendor, si ndikon gjuha e urrejtjes në marrëdhëniet mes njerëzve dhe cili është roli i të rinjve në “mbrojtjen e vetvetes” duke pasur një rol aktiv në parandalimin dhe adresimin e tyre çështje në moshatarët e tyre dhe në shoqërinë në përgjithësi.

Kërkohen të rinj që:
• Janë të motivuar për t’u përfshirë dhe mësuar rreth edukimit mediatik;
• Të jenë të moshës 18-30 vjeç;
• Të organizojnë aktivitete që lidhen me temen e trajnimit me bashkëmoshatarët e tyre në qytetet ku banojnë pas përfundimit të trajnimit;
• Të jenë të gatshëm të marrin pjesë gjatë të gjithë ditëve të parashikuara të trajnimit;

Trajnimi do të organizohet në Durrës nga data 16 me 21 Shtator 2021 dhe shpenzimet (akomodim-ushqim-transport) për pjesëmarrësit janë të mbuluara.

Nga të gjithë personat të cilët do të përzgjidhen për të qënë pjesë e trajnimit, kërkohet respektimi i masava anti-COVID!!

Nëse jeni të interesuar ju duhet të plotësoni formën e mëposhtme të aplikimit deri me 10 Shtator 2021.