Home / Njoftime dhe Aktivitete / Seminar: Roli i Kartës Rinore Evropiane | Bruksel

Seminar: Roli i Kartës Rinore Evropiane | Bruksel

Në datat 2-4 mars 2020 përfaqësues të Qendrës Youth Act morën pjesë në seminarin e rradhës organizuar në Bruksel nga European Youth Card Association. Të pranishëm në këtë seminar ishin organizata të shoqërisë civile, universitete, institucione të arsimit të lartë nga vende të ndryshëm të Evropës të cilët kanë të drejtën të shpërndajnë Kartën Rinore Evropiane në vendet e tyre.

Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi i eksperiencës me përfaqësues të ndryshëm dhe evidentimi i institucioneve që kishin një performancë më të lartë në promovimin e Kartës Rinore Evropiane. Disa nga rastet e suksesit të prezantuar në këtë aktivitet ishin: Agència Catalana de la Joventut, City of Vila Nova de Gaia, etj.