Home / Revistat

Revistat

Bota memece ska fantazi …

Nga Alketa Hoda Rinia shqiptare është e gatshme për të zgjidhur problemet ekzistencialiste  të kohës bashkohore dhe të jetës së tyre. Edhe pse kanë kaluar pothuajse  dy dekada e gjysmë nga koha, ende trazirat e së kaluarës kanë lënë gjurmë mbi fatin tonë. Sot gjenden “mbetje “ të diktaturës të cilat nuk janë të vjetëruara, por …

Lexo më shumë

Programe ndërkombëtare verore nga Universiteti i Cambridge

Universiteti i Cambridge organizon International Summer Programmes në datat : 8 Korrik-18 Gusht 2018, ku do të mbahen mbi 180 kurse për programet; Bota Antike dhe ajo Klasike, Shkrim Kreativ, Kurturë Artistike dhe Vizuale, Histori, Literaturë, Studime Mesjetare. Ofrohet gjithashtu një program i metodologjisë ligjore dhe anglishte ligjore i përshatshëm …

Lexo më shumë

Programi Global UGRAD

Programi Global UGRAD është një program i financuar nga Departamentit i Shtetit Amerikan, i cili jep bursa për studentë të nivelit universitar në 55 vende të botës. Studentët caktohen në kolegje dhe universitete në të gjithë Amerikën, ku marrin pjesë në një semestër të nivelit parauniversitar pa diplomë. Bursa mbulon …

Lexo më shumë

Aktiviteti “Teens fighting bullying through sports activities”

Youth Act Center startoi dje në datën 16.11.2017 aktivitetin e parë në shkollën “Andon Zako Çajupi” për projektin e financuar nga GIZ  “Teens fighting bullying through sports activities” në bashkëpunim dhe me Federatën Shqiptare të sportit për shkollat. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të aktiviteteve për ndërgjegjësimin e të rinjve për të parandaluar bullizmin në shkolla duke implementuar aktivitete sportive për …

Lexo më shumë

Bursa për Nëpunësit e Rinj Civilë

Njoftim paraprak mbi thirrjen për aplikime për skemën e bursave për nëpunësit e rinj civilë 2017-2018 Shënim: Ky njoftim është një komunikim informues për hapjen e thirrjes për aplikim në lidhje me Bursat për Nëpunësit e Rinj Civilë 2017-2018. Procesi aktual i aplikimit do të kryhet gjatë periudhës 27 nëntor-15 dhjetor …

Lexo më shumë

Bursa në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari në kuadër të programit Erasmus +, për studentët dhe stafin akademik të UT-së, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018. Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; -Shkëmbimin e …

Lexo më shumë