Home / Njoftime dhe Aktivitete / Qendra Youth Act zhvillon aktivitetin me temë: “Mbjellja e Pemëve” në gjimnazin Ismail Qemali | Tiranë

Qendra Youth Act zhvillon aktivitetin me temë: “Mbjellja e Pemëve” në gjimnazin Ismail Qemali | Tiranë

Qendra Youth Act në kuadër të projektit “Fuqizimi i të Rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane“, zhvilloi aktivitetet e rradhës në gjimnazin “Ismail Qemali”, Tiranë. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të cilët janë angazhuar përgjatë gjithë këtij projekti dhe janë pjesë e klubit të vullnetarët, ku sëbashku me stafin e Youth Act zhvilluan aktivitetet vullnetare: “Mbjellja e Pemëve” si dhe “Pastrimi i Qytetit”.

Në përfundim të aktivitetit, nxënësit u pajisën gjithashtu me Kartën Rinore Evropiane,  dhe do të kenë mundësinë të përfitojnë nga ofertat që kjo kartë ofron në Shqipëri dhe në 36 vende të Europës.

Ky projekt me fokus në përmirësimin e  pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të organizatave rinore, iniciativave advokuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese për të rinjtë, financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit “Youth Bank Hub”, dhe mbështetet nga Partners Albania for Change and Development.