Home / Njoftime dhe Aktivitete / Programi i mentorimit për të rinjtë në kuvendin e republikës së shqipërisë

Programi i mentorimit për të rinjtë në kuvendin e republikës së shqipërisë

Instituti Demokratik Amerikan (NDI) në bashkëpunim me forumet rinore të tre partive më të mëdha politike në Shqipëri fton të rinj e të reja të moshës 18-26 vjeç të aplikojnë për programin e praktikës 4 mujore me deputetë të përzgjedhur të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë.

Të rinjtë e përzgjedhur me anë të një procesi meritokracie, do të caktohen që të asistojnë një deputet/e në përmbushjen e detyrave të tij/saj legjislative, përfaqësuese si dhe mbikëqyrëse. NDI do të ftojë ekspertë të grupeve parlamentare nga Parlamentet në rajon për të ndarë me pjesëmarrësit në program praktikat më të mira të asistencës për deputetët si hulumtime, analiza juridike për projektligjet, etj. Ky program do ti japë mundësinë aktivistëve të rinj të zhvillojnë aftësitë e tyre kërkimore dhe politike, të krijojnë lidhje profesionale me zyrtarët e partive përkatëse si dhe të mësojnë mënyrën sesi funksionon organi legjislativ në vendin e tyre.

Partnerët

Partnerët e NDI në këtë program janë: Parlamenti i Republikës së Shqipërisë; Forumet Rinore të Partisë Socialiste, Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim; Fondacioni për Liri dhe Demokraci dhe Akademia Qemal Stafa.

Kohëzgjatja

Programi do të zgjasë 4 muaj.

Kualifikimi

NDI po kërkon 6 aktivistë të rinj, të cilët:

 • Janë 18-26 vjeç dhe që përfaqësojnë një nga partitë politike të PS,PD dhe LSI;
 • Të kenë rezultate të kënaqshme akademikë. Preferohen degë si Drejtësia, Ekonomiku, Shkencat Sociale dhe Politike;
 • Të zotërojnë një gjuhë të huaj;
 • Të kenë interes në politikën shqiptare.

Përshkrimi i Pozicionit

Detyrat përkatëse varen nga komisioni apo zyra në të cilën kandidati/ja i/e përzgjedhur do të caktohet. Kandidati/ja do të bëjë kërkime, analiza, përkthime, detyra të tjera logjistike për zyrën, si dhe ti ofrojë:

 • Asistencë deputetit/es në përmbushjen e detyrave të tij/saj ligjore, përfaqësuese  si dhe rolin e tij/saj mbikëqyrës mbi ekzekutivin;
 • Përmbledhje të analizave krahasuese mbi ligjet si dhe eksperiencat nga vendet e tjera
 • Asistim në draftin ligjor;
 • Monitorim dhe analizën e lajmeve;
 • Ndjekjen e punës së OJF-ve lokale dhe ndërkombëtare dhe publikimet e tyre.
 • Asistencë në organizimin dhe përgatitjen e mbledhjeve të deputetit/es, si dhe përgatitjen e raporteve të mbledhjeve
 • Të ofrojë mbështetje në komunikim, përfshirë përgatitjen për konferenca shtypi, etj.
 • Të bëjë kërkim në bashkëpunim me shërbimin e kërkimit në parlament.
 • Përkthim të dokumenteve  lidhur me fushën e interesit të deputetit/es;
 • Mirëmbajtjen e sistemit të kontakteve të deputetit/es;
 • Asistencë teknike;

Kandidatët e përzgjedhur do të angazhohen të paktën 3 orë në ditë (rreth 15 orë në javë). Axhenda e tyre e punës do të organizohet në konsultim me deputetin.

Para fillimit të programit, kandidatët e përzgjedhur do të marrin pjesë në një workshop dy ditor, i cili do të organizohet nga NDI. Në këtë wokshop do të merren informacione bazë mbi mënyrën sesi funksionon Parlamenti dhe mbi funksionet e deputetit. Disa nga tematikat e tjera që do të diskutohen kanë të bëjnë me mënyrën sesi një projektligj bëhet ligj, teknikat bazë të kërkimit dhe si duhet të procedohet me përpunimin dhe analizimin e të dhënave.

Aplikimi

Për të aplikuar nevojitet të plotësohet formulari i aplikimit dhe të dërgohet në adresen e emailit [email protected] një letër referencë nga një profesor apo zyrtarë i lartë i partisë. Formularin e gjeni duke klikuar Këtu

Kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen për një intervistë nga komisioni përzgjedhës i përbërë nga një përfaqësues i NDI, deputeti që do të mbikëqyrë kandidatin e përzgjedhur, si dhe një anëtar i forumit rinor përkatës.

Afati i aplikimit

Afati për dorëzimin e formularit të aplikimit është data 8 tetor 2017.

NDI ka të drejtën për shtyrjen e afatit të aplikimit.

Informacion

Për informacione shtesë ju lutem kontaktoni Gasper Gjeluci, [email protected] ose Armela Prevazi, [email protected].