Home / Njoftime dhe Aktivitete / Prezantim i Kartës Rinore tek studentët e SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”

Prezantim i Kartës Rinore tek studentët e SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”

Në datën 17 tetor 2018, në kuadër të javës së orientimit të studentëve të SHLUJ “ Universiteti Marin Barleti”, Qendra Youth Act zhvilloj një sesion informues mbi aktivitetet dhe mundësitë që të rinjtë kanë për t’u angazhuar pranë kësaj qendre.

Prezantimi u fokusua në projektet që Qendra Youth Act zhvillon por një rëndësi e veçantë i’u dha Kartës Rinore Evropiane dhe Shërbimit Vullnetar Europian.

Studentët u informuan mbi përfitimet e Kartës Rinore brenda dhe jashtë vendit, si dhe për mënyrën si mund të bëhen anëtarë të saj. Gjithashtu u njohën me historitë e suksesit të vullnetarëve lokal dhe të huaj të cilët kanë kryer Shërbimin Vullnetar Europian pranë Qendrës Youth Act.