Home / Projekte / Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj

Ngritja e rrjetit të profesionistëve të rinj

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2017 – Nëntor 2017

Rreth projektit: Projekti mbështet nxitjen e punësimit, rritjen e aftësive dhe angazhimit social të të rinjve që ndjekin arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri. Kjo realizohet nëpërmjet fuqizimit e tyre për mobilitet, pjesëmarrje dhe aftësim përmes bashkëpunimit, ndërveprimit dhe anëtarësimit në Kartën Rinore Europiane.