Home / Histori Suksesi / Nëse mundësite nuk ndodhin, të përpiqemi ne t’i krijojmë ato! Nga Adelina Pjeternikaj

Nëse mundësite nuk ndodhin, të përpiqemi ne t’i krijojmë ato! Nga Adelina Pjeternikaj

Kur dëgjojmë fjalën “mundësi” të ndalemi vetëm të 4 shkronjat e para të saj “MUND” dhe të besojmë se mundemi. Të besojmë se ato gjëra që ne arrijmë t’i konceptojmë në mendjen tonë mundet edhe t’i arrijmë në realitet. Secili mendon për mundësitë që ka pasur ose do të ketë në jetë dhe për ato që do të krijojë vetë. Çdo njeri nga ne ka pritshmëri, pritshmëri për të ardhmen. “E ardhme” një fjalë e vetme por që kur e dëgjojmë shpesh herë bëhemi konfuz/e dhe ndalemi të mendojmë rreth saj, se cfarë do të ndodhë apo cfarë do të bëhemi në të ardhmen. Por të mendojme se ka vetëm një rregull të thjeshtë: “Do të behemi ato/ata që ne zgjedhim të bëhemi”. E për të realizuar pritshmeritë duhet të ecim nepër rrugët e së ardhmes. Të ecim duke patur shembuj të tjerë por me qëllimin që të bëhemi model i vetes. Koha ecën, ajo lëviz çdo herë me të njejtën shpejtësi por duhet ne të vendosim se si do t’a shfrytëzojme atë. Dhe jo çdo gjë do të  jetë ashtu sic presim. Ndonjëherë jeta sjell momente, situata të vështira ku pak gjëra mund të kemi vetë në dorë, dhe pikërisht këto duhet të shërbejnë si leksione për ne. Prandaj në situata të tilla ne kuptojmë se sa shumë rëndësi duhet t’u kushtojmë familjes, shoqërisë dhe gjërave të thjeshta por me vlerë që kemi në jetë. Të kufizojmë kufirin brenda së cilit do të veprojmë por të mos kufizojmë mundesitë. Të besojmë/punojmë dhe të përkushtohemi tek ajo që kemi besim se do t’ia dalim. Në çdo rast të ndjekim rrugën e duhur duke mos menduar vetëm rezultatin por duke menduar çdo hap që do të hedhim. Dhe padyshim do të hasim ne kritika apo pengesa, por këto t’i shikojmë sfidë jo si përfundim. Të përpiqemi që të marrim me të mirën e mundshme nga çdo gjë që na përket. Të bëhemi të dobishëm jo vetëm për veten por dhe për të tjerët. Të jetojmë thjeshtë! Të duam dhe të respektojmë ata që kemi pranë. Të mbajmë mendjen të lirë nga urrejtja dhe inati por ta mbushim këtë hapësirë me mirësi dhe pozitivitet. Dhe mbi të gjitha të mos i ndahemi asnjëherë bindjeve të nderit dhe qëllimit të mirë!

Nga Adelina Pjeternikaj