Home / Njoftime dhe Aktivitete / Konferenca e të Rinjve të Ballkanit Perëndimor – Paris, 4 July 2016

Konferenca e të Rinjve të Ballkanit Perëndimor – Paris, 4 July 2016

youthImage

Vendi : Paris

-Përshkrimi i eventit:

Komisioni Europian dhe Qeveria e Republikëes Franceze,të mbështetur nga Forumi Europian i Te Rinjve dhe SALTO Qendra e Burimeve Juglindore Europiane, ftojnë per aplikime per Konferencen e të Rinjve të Ballkanit Perëndimor.Konferenca per lidhjen e të rinjve do të zhvillohet në Paris,4 korrik 2016,në margjinat e Samitit të Ballkanit Perëndimor.Kjo konferencë do te mbledhë së bashku 150 të rinj nga Europa dhe nga shtetet e Ballkanit Perëndimor,për të diskutuar sfidat dhe punët e përbashketa për të gjetur një zgjidhje të përbashket.
Pjesëmarrësit do të bashkojnë forcat në 4 grupe paralele të cilët do të punojnë për këto tema:

A.Të rinjtë ne lëvizje,edukimi në lëvizje-Edukim dhe lëvizshmëri për të rinjtë
Pyetje për diskutim:
-Kush janë programet e shkembimit Europian dhe skemat e lëvizshmërisë së studentëve të disponueshme ne Ballkanin Perëndimor? Cfarë mund të behet më shumë në këtë zonë që të arrijë potencialin maksimal?
-Kush janë mundësitë për trajnim profesional dhe arsimor per Ballkanit Perëndimor? Si mundet te rinjtë të jenë më të informuar për to?
-Cfarë mund të bëhet për promovimin sa më të fuqishëm te lëvizshmërisë(duke përfshirë Europën dhe Ballkanin Perëndimor)?
B.Të trokasim në dyert e tregut të punës- Punësim dhe sipërmarrje për të rinjtë
Pyetje për diskutim:
-Cfarë mund të bëhet më shumë për punësimin e të rinjve?
-Cfarë mund të mësojë Ballkani Perëndimor nga programet që trajtojnë papunësinë e të rinjve në Europë?
-Është sipërmarrja e të rinjve një mjet efikas për luftimin e papunësisë së të rinjve?
-Cfarë mund të behet më shumë për të motivuar të rinjtë të bëhen sipërmarres dhe të hapin një bisnez të ri?

C.Jo vetëm një tjetër tullë në mur – Angazhimi dhe pjesmarrja e të rinjve
Pyetje për diskutim:
-Cfarë mund të bëhet për të rritur numrin e të rinjve të angazhuar në jetën politike dhe shoqërore?Kush është celsi për të bërë të rinjtë të interesohen më shumë në politikat kombëtare dhe Europiane?
-Cfare roli kanë Shërbimet Vullnetare Europiane në promovimin e mëtejshëm të angazhimit qytetar dhe kontributit në demokraci,rregullat dhe ligjet si dhe liritë themelore ne Ballkanin Perëndimor?
-Cfarë mund të bëhet për të ndaluar radikalizmin e dhunshëm midis të rinjve?Si munden komunitet lokale,shoqëria civile dhe autoritetet kombëtare te jenë sa me pranë të rinjve,vecanërisht atyre që jane ose ndihen te margjinalizuar?
-Si mund te sigurojmë sa më mirë përfaqesimin e rinjve dhe idetë e tyre në nivel kombëtar dhe Europian?

D.Zgjohu,Cohu,Fol! – Të rinjtë dhe media
Pyetje për diskutim:
-Cilat janë sfidat për forcimin e medias së lirë dhe të fuqishme ne Ballkanin Perëndimor(dhe në Europë)? A kane akses të rinjtë e Europës dhe të Ballkanit Perëndimor per shumëllojshmëri objektive,cilesi te mirë dhe informacion të pavarur?
-Cfarë mund të bëhet për të mbështetur gazetarinë profesionale dhe trajnimin e gazetarëve ne nivel kombëtar dhe Europian?
-Si mund të ndihmohen gazetarët e rinj te përmbahen dhe të mbajnë standarte etike dhe profesionale?

Kriteret e përzgjedhjes:

Thirrja për aplikime është e hapur për të rinjtë që jane:
-Shtetas të një nga vendet anëtare të BE ose të Ballkanit Perëndimor(Shqipëri,Bosnje Hercegovinë,Replublika e Maqedonisë,Kosova*,Mali i Zi,Serbia).
-Me moshë nga 18 deri 35 vjec gjatë mbajtjes së eventit.
-Me rrjedhshmëri ne gjuhen angleze(nivel C1 sipas Kuadrit Të Përbashkët Europian të Referencës Për Gjuhet).
-Antar të organizatave të të rinjve ose studentëve do të jenë te favorizuar gjatë procesit të përzgjedhjes.

Numri i pjesmarrësve: 150

Informacione të tjera:

Për të aplikuar:
Për të plotësuar aplikimin do të duhen te ngarkosh një shprehje të shkurtër të interesit(jo më shumë se 400 fjalë)dhe CV tuaj në formatin Europass.
Ju lutem tregoni qartë shprehjen e interesit për grupin e preferuar të punes(gjithashtu dhe një zgjedhje të dyte),dhe shpjegoni pse.
Ju lutem dedikoni një paragraf gjatë shprehjes së interesit për tu përgjigjur një ose dy pyetjeve të lidhura me grupet e preferuara të punës(shih pyetjet sipër;ju lutem ti përmbaheni limitit të fjalëve).
A.Të rinjtë në lëvizje,edukimi në levizje- Edukim dhe levizshmëri për të rinjtë
B. Të trokasim në dyert e tregut të punës- Punësim dhe sipërmarrje për të rinjtë
C. Jo vetëm një tjetër tullë në mur – Angazhimi dhe pjesmarrja e të rinjve
D. Zgjohu,Cohu,Fol! – Të rinjtë dhe media.

Një antar për grup do të prezantojë rezultatin e diskutimeve në grup gjatë një takimi plenar.Në qoftë se ti dëshiron të konsiderohesh për këtë rol,të lutem tregoje në shprehjen e interesit,dhe shpjego pse.

Aplikantët do të marrin një përgjigje rreth aplikimeve në 15 qershor 2016.Vetem aplikuantët e kompletuar,që i përmbahen kushteve te kërkuara,do të konsiderohen.

Kostot: Komisioni Europian do të bëjë rregullimet e nevojshme të udhëtimit dhe të akomodimit për pjesmarrësit e zgjedhur.Ju lutem mos bëni asnjë marrëveshje specifike individuale të udhëtimit ose të akomodimit.Kateringu do të ofrohet gjatë Konferencës.

Me shume >>