Home / Njoftime dhe Aktivitete / Karrierën e bën Ti! Ajo nuk mësohet.

Karrierën e bën Ti! Ajo nuk mësohet.

 

Aftësitë për të bërë karrierë kultivohen. Nuk mjafton vetëm zotësia në profesion për t’u bërë i suksesshëm. Është mënyra se si ti e lëvron atë c’ka je dhe c’ka jep.

Globalizimi në biznes ka sjellë nevojën e të kuptuarit të kulturave të ndryshme por edhe ka bërë të rëndësishme mënyren sesi në paraqitemi në biznes, ajo c’ka quhet ndryshe “Etiketë biznesi” (Business Ettiquette).

Etiketa në biznes përbën një listë me rregulla të pritshme, të pashkruara dhe globale nga palët që bëjnë biznes.

Rregullat e etiketës fillojnë që nga mënyra si prezantohemi, kur japim dorën, mënyra si hamë përballë një partneri biznesi, mënyra si dhe kur shkruajmë E-maile, si vishemi, gjuha e trupit, rradha e të bërit të gjërave, si flasim dhe gjithcka tjetër që lidhet me imazhin.

Rëndësia e etiketës në biznes merr kuptim kur njerëzit që përfaqesojnë biznesin kanë aftësi të respektojnë kultura të ndryshme, të paraqiten në darka dhe mbledhje biznesi sipas protokollit, kanë aftësi të bëjnë një figure të mirë, duke arritur simpatinë dhe besuesshmerinë e palës tjetër.

Cfarë është normale për një kulturë është e turpshme në kulturën tjetër! Në kohët e globalizimit të tregjeve, mënyra si paraqitemi përpara një bashkëbiseduesi apo partneri biznesi është vendimtare për suksesin.

Etiketa e biznesit është një domosdoshmëri për nivelet e larta dhe të mesme të menaxherëve, por jo vetëm. Etiketa në biznes hyn dhe në marrëdhënien midis klientit dhe shitësit, eprorit dhe vartësit, miqve etj.

Kurset e Etiketës në biznes ofrohen në Hospitality and Tourism Academy dhe përmbajnë këto tema:

Prezantimi, komunikimi verbal dhe joverbal, gjuha e përdorur në E-maile, imazhi, etika në të ngrënë (rregullat e kulinarisë), protokollet në takime të rëndësishme, sjellja dhe komunikimi vertikal dhe horizontal në korporata etj.

Kurset “Business Etiquette” fillojnë në Maj.

Kohëzgjatja: 12 orë

Trajnimi i korporatave, mbi 6 pjesëmarrës: -30% Ulje

Për më tepër kontaktoni në: [email protected] ose telefononi në numrin 0682004000