Home / Histori Suksesi / Histori suksesi nga Uendi Kodheli

Histori suksesi nga Uendi Kodheli

Të premten, më datë 26 Shkurt, ka përfunduar trajnimi frytdhënës, i titulluar “50/50”, ku ndër rreth 20 të përzgjedhur ishte edhe vullnetarja e organizatës Youthact, Uendi Kodheli.

Trajnimi u zhvillua në qytetin e Durrësit, gjatë 4 ditëve (23-26 Shkurt). Ai organizohej nga Drejtoria e Koordinimit të Politikave Rinore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Departamentin e Rinisë në Këshillin e Evropës, me qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes palëve pjesëmarrëse në fushën e rinisë në vendin tonë dhe zhvillimin e praktikave të pjesëmarrjes së të rinjve në mbështetje të implementimit të politikave rinore. Ai u fokusua veçanërisht në implementimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë.

Titollohet “50/50” për shkak të pjesëmarrjes: 50% përfaqësues të shoqërisë civile dhe 50% nga qeverisja, si qendrore, ashtu edhe vendore. Për shkak të kësaj pjesëmarrjeje, aktiviteti shpesh u kthye në diskutime të dobishme të tavolinave të rrumbullakëta mes dy palëve.

Përmes metodave interaktive të edukimit joformal, të rinjtë dhe përfaqësuesit e tyre në pushtetet përkatëse patën mundësinë të bashkëvepronin në veprimtari të shumëllojshme, si: trajtimi i historisë që thuhet për shoqërinë shqiptare sot, inskenimi i një situate në bazë të “Ladder of Youth Voice” (“Shkalla e Zërit Rinor”), hartimi i një gazete me vizionin e së ardhmes së rinisë shqiptare, hartimi i politikave rinore në role të ndryshme duke filluar nga Pushteti Vendor, duke vazhduar me Shërbimin dhe Këshillin Rinor Kombëtar dhe duke përfunduar me Organizatat jo-fitimprurëse të decentralizuara. Në këtë mënyrë u mësua nga eksperienca e njëri-tjetrit dhe u arrit përfundimi se feedback-u i marrë mund të përdoret në punën e gjithsecilit.

Në përfundim të trajnimit, u zhvillua një takim me Ministrin e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ku pjesëmarrësve iu dorëzuan certifikatat, si dhe iu dha mundësia për t’i drejtuar Ministrit pyetje të lindura gjatë trajnimit, të cilat morën përgjigjen e dëshiruar.

Suksesi i këtij trajnimi nuk qëndron vetëm në kënaqësinë e shkëmbimit të eksperiencave, pasurimit të njohurive, konsumimit të diskutimeve të frytshme, por edhe në nxitjen e qytetarisë aktive, ku çdokush merr përsipër përgjegjësitë e tij sipas rolit në shoqëri.