Home / Bursa / Hapen aplikimet për Konferencën e 17 Ndërkombëtare Rinore | Maqedoni

Hapen aplikimet për Konferencën e 17 Ndërkombëtare Rinore | Maqedoni

 

Vendi: Kreseco, Maqedoni e Veriut

Datat: 26 – 30 Shtator 2019

Afati i fundit për të aplikuar: 25 Gusht 2019

Ky event organizohet nga Youth Alliance-Krusevo mbështetur nga Stability Pact for South Eastern Europe, dhe financuar nga Gjermania, në bashkëpunim me Friedrich Ebert Foundation – Office Skopje dhe Agjensisë Kombëtare për Programet e Edukimit Evropian dhe Lëvizshmëri.

Duke marrë parasysh kriteret, formimi aplikantit dhe interesimi për pjesëmarrje në këtë konferencë do të jetë një rendësi e  veçantë.
Një nga parimet më të rëndësishme të përzgjedhjes do të jenë mendimet e tyre të reflektuara në esenë, si dhe demonstrimi i përkushtimit ndaj rezultateve të konferencës.

Këtë vit do të marin pjesë 58 pjesëmarrës të cilët kanë mundësi të ndjekin konferencën me bursë të plotë. “Zogjtë e hershëm” do të kenë më shumë mundësi për të ndjekur konferencën me bursë të plotë, prandaj dëgoni aplikimet tuaja sa më shpejt të mundeni. Nga ana tjetër, do të ketë dhe një mundësi tjetër për pjesëmarrje në konferencë me një tarifë të caktuar për të gjithë kandidatët me formim dhe aftësi të përshtatshme.

Kjo është forma zyrtare e aplikimit për Konferencën e 17 Ndërkombëtare Rinore – 2019 . Ju lutemi të lexoni me kujdes informacionin përpara se të dërgoni aplikimin tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje, dërgojeni në adresën e e-mail: conference2019@krusevoconference.org.mk dhe ju do të merrni përgjigje menjëherë.

Procesi aplikimit:

Kjo konferencë do të  bëjë së bashku 58 pjesëmarrës nga vendet e Evropës juglindore si: Shqipëria, Bosnje Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia,Kosova, Mali i Zi, Italia, Rumania, Serbia, Slovenia dhe Turqia, dhe gjithashtu do të jenë të organizata partnere nga Gjermania, Franca dhe Polonia në rolin e mentorëve.

Konferenca Ndërkombëtare e të Rinjve do të ofrojë mundësi për bursë për 58 pjesëmarrësit, duke përfshirë shpenzimin e plotë të akomodimit, ushqimit dhe 80% të udhëtimit. Pjesa tjetër e pjesëmarrësve të cilët shpresojnë të bëhen pjesë e kësaj konference, do të kenë mundësinë të marin pjesë duke paguar shpenzimet e akomodimit, udhëtimit dhe ushqimit, dhe do të njoftohen nëpërmjet e-mail.

Profili i pjesëmarrësve:

  • punonjës të rinj, lider, të rinj aktiv si dhe përfaqësues të rrjeteve rinore;
  • të kenë mundësinë të ndjekin të gjithë Konferencën;
  • të komunikojnë në gjuhë angleze ( gjuha e përdorur gjatë konferencës);
  • të jenë mbi 18 vjec.

 

Aplikimi do të plotësohet online nëpërmjet formës bashkëngjitur.

Afati i fundit për të aplikuar është data 25 Gusht 2019.  Ju mund të prisni përgjigje 7 ditë pas kësaj date.

Apliko këtu!