Home / Kurse dhe Trajnime / Forumi i të rinjve në botë për dialog 2018

Forumi i të rinjve në botë për dialog 2018

 

Afati i fundit për të aplikuar : 8 Korrik 2018
Thirrje e hapur për:  
të rinj nga mosha 18 deri në 35
Data & Vendi: 
28 – 30 Shtator 2018,  Trieste, Itali

Përshkrim

Kjo skemë klasike, që i takon Etikës dhe Filozofisë Praktike ose Filozofisë së veprimit, përdoret ende për të nxitur një diskutim të hapur mbi etikën dhe kompleksitetin sot.

Cila është marrëdhënia ndërmjet vlerave dhe lumturisë në një botë komplekse në të cilën sistemi i marrëdhënieve është vazhdimisht në zgjerim dhe hapjen e rrjeteve të tjera ndërveprimi?

Gjatë Forumit, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të diskutojnë dhe të bëjnë krahasime:

 • Themelet e doktrinës së Etikës, mjediset e vendosura në filozofinë perëndimore dhe në sisteme të tjera të të menduarit rreth “virtytit”, “vlerave” dhe “detyrimeve”;
 • çështjet që në çdo fushë të veprimit paraqesin ose mund të konsiderohen si qasje dhe sisteme etike. Si mund të kontribuojnë qasjet specifike për të rindërtuar, kur është e mundur dhe e domosdoshme, një doktrinë etike ose e lidhur me vlerën duke patur në praktikat dhe marrëdhëniet e saj kryesore?
  Veçanërisht do të jenë interesante të shihet se si çështjet e lidhura me kompleksitetin do të bashkohen me ato që lidhen me Etikën.
  Disa fjalë kyçe që i përkasin secilës prej tyre, mund të fillojnë të nxisin një reflektim, që për shkak të natyrës së vetë, do të çojë në drejtime shumë të ndryshme, duke hapur debatin dhe mundësinë për dialog.

Disa sugjerime, të cilat mund të trajtohen nga një pikëpamje etike:

 • Kodi i sjelljes, or kodi etik;
 • Disciplina;
 • Kultura kundrejt natyrës dhe themelet e  Etikës;
 • Etika dhe dinamika e komunikimit;
 • Edukimi dhe mësimi ;
 • Etika sociale dhe Etika publike;
 • Etika ekonomike;
 • Marrëdhëniet;
 • Përgjegjësia.

Secila nga këto tema përfshin shumë të tjera që folësit e ardhshëm mund të paraqesin duke argumentuar qartë teoritë e tyre.
Dokumentat priten të fokusohen ne kujdes në aspekte të vetme, duke u zhvendosur nga fushat e ekpertizës dhe kulturave të autorëve.

Forumi pritet të nxisë një diskutim të hapur midis të gjithë pjesëmarrësve; atyre do t’ju jepen paraprakisht dokumentat, që ata të marrin pjesë në mënyrë productive në seancat plenare të debatit.

Pranueshmëria

 • Kjo thirrje i drejtohet të gjithë të rinjve nga mosha 18 deri në 35 vjeç, pa dallim kombësie;
 • Forumi do të jetë në gjuhën Italiane dhe Angleze; gjithashtu do të ofrohen dhe përkthim në këto dy gjuhë.

Përfitimet

 • Organizatorët e forumit do të mbulojnë akomodimin për 4 netë (check-in në datën 27 Shtator, check-out në 1 Tetor). Mëngjesi është i përfshirë;
 • Organizata do t’u sigurojë pjesëmarrësve të gjithë ndihmën e nevojshme në lidhje me procesin e vizave ( nëse duhet një e tillë) dhe mikpritjen;
 • Folësit e përzgjedhur, nga ana tjetër, janë të detyruar të planifikojnë itinerarin dhe të presin vetë biletat e udhëtimit;
 • Pas përfundimit të forumit, organizatorët do t’i mundësojë të përzgjedhurve rimbursim të pjesshëm – për shpenzimet e udhëtimit, shuma e të cilit nuk do të kalojë 70% të vlerës së udhëtimit, as nuk do të tejkalojë vlerën e 500 euro për person.

Për më shumë informacion ju duhet të vizitoni faqen zyrtare official website.

 

APLIKO TANI